10.1 C
Brugge
dinsdag, november 30, 2021

Burgemeester Dirk De Fauw: Dit gaat deuren openen

Eerder ondertekenden Port of Antwerp, Port of Zeebrugge en het Chileense ministerie van Energie een Memorandum of Understanding (MoU) waarin zij zich ertoe verbinden samen te werken om groene waterstofstromen tussen Chili en West-Europa tot een realiteit te maken. Deze samenwerking zal de laatste barrières en leemtes wegnemen in de aanloop naar de effectieve opstart van groene productie, de opzet van de logistieke keten tussen de continenten en de logistiek in de Belgische zeehavens en hun hinterland.

In het Memorandum van Overeenstemming, dat werd ondertekend op de Energiedag tijdens de COP26 in Glasgow, geven de verschillende partijen blijk van hun belangstelling om samen te werken aan de belangrijke strategische kwestie van het opzetten van een corridor tussen hun landen voor het vervoer van groene waterstof of derivaten, geproduceerd in Chili en ontvangen in de Belgische havens, voor verdere distributie om te voldoen aan de verwachte vraag in Europa. De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats na een debat over de invoer van waterstof tussen Sébastien Arbola (Executive Vice President, ENGIE), Tom Hautekiet (CEO, Port of Zeebrugge), Juan Carlos Jobet (Chileens minister van Energie) en Tine Van der Straeten (Belgisch minister van Energie), en werd gemodereerd door Noam Boussidan (Lead Energy, World Economic Forum).

Twee belangrijke Europese energiehubs 

De haven van Antwerpen, Europa’s grootste haven qua omvang en geïntegreerde chemische clusteractiviteiten, en de haven van Zeebrugge, België’s belangrijkste LNG-hub en offshore windkrachtcentrale, spelen een belangrijke rol als fossiele energieknooppunten voor West-Europa. Zij ontvangen, slaan op en verzenden belangrijke energievolumes naar afnemers van elektriciteit, warmte, chemie en transport. De Antwerpse haven en de haven van Zeebrugge willen deel uitmaken van de Belgische en Europese klimaatoplossing door op te treden als early mover-knooppunten voor hernieuwbare energie, gebruikmakend van hun infrastructuur, knowhow en netwerk om belangrijke volumes waterstof in te voeren en te ontplooien in het Europese hinterland.

Beide havens zijn ervan overtuigd dat het toekomstige West-Europese energiesysteem zich zal moeten toespitsen op binnenlandse wind- en zonne-energie, alsook op geïmporteerde hoeveelheden hernieuwbare waterstof. Zij geloven dat waterstofdragers de geschikte energievorm zullen zijn om de overgang mogelijk te maken in sectoren zoals zeescheepvaart, chemie, brandstof- en stoomproductie. Vandaar hun rol als belangrijke speler in de Hydrogen Import Coalition, die tot doel heeft publieke en industriële partners samen te brengen om alle systeeminzichten te verwerven die nodig zijn om de juiste acties te ondernemen.

Jacques Vandermeiren, CEO Haven van Antwerpen: “Als we terugkijken op de impact van COP26, hoop ik van harte dat we het ‘de klimaatactietop’ zullen noemen. De top waar beloftes werden gemaakt en nagekomen. Dat is de enige manier waarop we deze uitdaging zullen kunnen aangaan, door te zeggen wat we doen en te doen wat we zeggen. In de Haven van Antwerpen zullen we onze ambities blijven doordrukken om onze volledige vloot milieuvriendelijk te maken en ons verder te ontwikkelen als een multifuelhaven die de alternatieve brandstoffen aanbiedt die een duurzame scheepvaart vereist.

Tom Hautekiet, CEO Port of Zeebrugge: “We zijn trots te weten dat Chili, de belangrijkste potentiële exporteur van groene moleculen, wil samenwerken met de havens van Antwerpen en Zeebrugge. Deze opportuniteit zal ons toelaten om samen onze gezamenlijke ambitie waar te maken om waterstof naar Europa te importeren. Het feit dat zij Zeebrugge als een geschikte invoerhaven beschouwen, bevestigt onze positie als belangrijke energieknooppunt. Bovendien zal onze nauwe samenwerking een nieuw hoofdstuk inluiden voor de energietransitie in en van Europa.

Chili’s ambitieuze energieplan

Chili heeft via zijn nationale Groene Waterstofstrategie zeer ambitieuze doelstellingen vastgesteld om tegen 2050 een koolstofneutraal land te worden en gebruik te maken van de hoogwaardige en overvloedige hernieuwbare energiebronnen waarover het beschikt. Het land streeft ernaar tegen 2030 de goedkoopste groene waterstof te produceren en tegen 2040 tot de top 3 van exporteurs van groene waterstof te behoren. Het Chileense ministerie van Energie, dat het strategische beleid inzake groene waterstof leidt, moet met overzeese partijen gaan samenwerken aan het opzetten van internationale toeleveringsketens van groene waterstof uit Chili. De ondertekening van dit memorandum van overeenstemming is een verdere stap in de richting van het nakomen van hun duurzaamheidsverbintenissen.

Juan Carlos Jobet, Chileens minister van Energie: “Dit is uitstekend nieuws om het leiderschap van Chili bij de ontwikkeling van deze nieuwe industrie verder te consolideren. Ons potentieel op het gebied van schone energie zal ons in staat stellen de goedkoopste producenten van groene waterstof ter wereld te worden, waarmee we aan onze vraag kunnen voldoen, maar ook andere landen kunnen helpen om verder te komen met hun klimaatdoelstellingen.

Een doorslaggevende samenwerking voor de toekomst van groene waterstof 

De Haven van Antwerpen, de Haven van Zeebrugge en het Ministerie van Chili zullen op regelmatige basis samenwerken om kennis, ervaringen en andere informatie uit te wisselen om de mogelijkheden van de samenwerking verder te verkennen. Dit laatste is vooral belangrijk om de uitdagingen in de aanloop naar de effectieve opstart van groene productie in Chili, de opzet van de logistieke keten tussen onze continenten en de logistiek in de Vlaamse zeehavens en hun hinterland weg te werken.

Annick De Ridder, schepen van Antwerpen, bevoegd voor de haven: “Samen met de industrie spelen de havens een belangrijke rol in het vinden van oplossingen voor ons klimaat. Daarom is het akkoord tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge een belangrijke mijlpaal in de strijd tegen klimaatverandering, door duurzame energiestromen toegankelijker te maken in Europa. Als haven van Antwerpen zijn we verheugd met dit akkoord, dat onze positie als duurzame energiehub in Europa verder consolideert.

Dirk De Fauw, burgemeester van Brugge: “De ondertekening van de ‘letter of intent’ zal zeker nieuwe deuren openen voor de havens van Zeebrugge en Antwerpen. De groene waterstof die de komende jaren in Chili geproduceerd wordt, zal in de eerste plaats gebruikt worden voor binnenlands verbruik, maar er zijn concrete plannen om de groene waterstof ook naar andere delen van de wereld te exporteren. Zeebrugge zou daarbij de draaischijf worden voor de levering van groene waterstof in West-Europa. Dit element van samenwerking werd reeds uitvoerig besproken tijdens de fusieonderhandelingen met de haven van Antwerpen: Haven van Antwerpen Brugge als een echte groene energiehub van de toekomst.

ENGIE, partner van de Hydrogen Import Coalition met een historische aanwezigheid en een jarenlange expertise in zowel België als Chili, sleutellanden voor de Groep, wil hernieuwbare energie ontwikkelen en projecten voorstellen om de invoerketen van hernieuwbare moleculen tussen beide landen op gang te brengen. 

Catherine MacGregor, CEO van ENGIE: “Omdat we ervan overtuigd zijn dat groene waterstof een sleutelrol zal spelen in het koolstofvrij maken van onze economieën, zijn we erg trots om het H2 Import Coalition-programma te steunen en samen te werken met België en Chili. Met een doelstelling om tegen 2030 wereldwijd 4GW aan hernieuwbare waterstofcapaciteit te ontwikkelen, is de Groep perfect gepositioneerd om deze twee landen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een ambitieuze waterstofindustrie en het bereiken van hun net-nul doelstellingen.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ook dit moet je lezen