10.1 C
Brugge
dinsdag, november 30, 2021

Streven naar nul verkeersslachtoffers in Brugge

Vorig jaar vielen er 3 doden en 46 zwaargewonden bij verkeersongevallen in Brugge. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Mobiliteit Peeters op een reeks parlementaire vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger en Brugs N-VA voorzitter Maaike De Vreese. “Verkeersveiligheid is een prioriteit van de Vlaamse Regering. Tegen 2025 wil Vlaanderen het aantal verkeersdoden met 25% doen dalen. We moeten zeker ook in onze centrumsteden bijzondere aandacht hebben voor deze problematiek. Elk dodelijk verkeersslachtoffer en elke zwaargewonde, is er één te veel. We moeten daarom aan de hand van een duidelijk plan van aanpak alle zwarte verkeerspunten in Brugge aanpakken en hierbij streven naar een maximaal verkeersveilig Brugge zonder dodelijke verkeersslachtoffers of zwaargewonden”, zegt De Vreese.

In 2020 waren er 3 verkeersdoden te betreuren in Brugge. Dat is een daling tegenover 2019, toen er 6 mensen het leven lieten. In 2020 waren er 46 zwaargewonde slachtoffers, dat zijn er helaas 5 meer dan in 2019. (tabel 1) In 2020 waren er procentueel meer zwakke weggebruikers slachtoffer bij een verkeersongeval (72 %) tegenover 2019 (63 %). De meeste slachtoffers die zwaargewond raakten bij een verkeersongeval, zijn fietsers. (tabel 2)

Tabel 1

Aantal verkeersdoden en zwaargewonden in 2019 en 2020 in Brugge, opgedeeld naar wegtype
 VerkeersdodenZwaargewonden
2019641
Autosnelwegen03
Gewestwegen423
Gemeentewegen en andere215
2020346
Autosnelwegen00
Gewestwegen024
Gemeentewegen en andere322
            Tabel 2: Aantal zwaargewonden in 2019 en 2020 in Brugge, opgedeeld naar type weggebruiker
 20192020
Voetganger43
Fiets2230
Bromfiets35
Motorfiets23
Personenwagen85
Lichte vrachtauto10
Vrachtwagen00
Andere10
TOTAAL4146
BRON: FOD Economie, AD Statistiek

Zwarte verkeerspunten Brugge

Sinds 2018 werkt Vlaanderen met een dynamische lijst van gevaarlijke punten. De lijst wordt jaarlijks geactualiseerd en is gebaseerd op de meest recente ongevallencijfers. Elk verkeerspunt waar in de afgelopen drie jaar minstens drie ongevallen zijn gebeurd, kan op de dynamische lijst opgenomen worden. Brugge boekt vooruitgang maar is er nog veel werk voor de boeg. Dit jaar werden er twee zwarte verkeerspunten weggewerkt. Op het kruispunt van de Scheepsdalelaan met de Leopold I- en Leopold II-laan kwam het eerste kruispunt in Vlaanderen met vierkant groen licht. “We moeten verder gaan op dat elan. Want er zitten helaas nog veel dossiers in de pijplijn. Ik roep daarom minister Peeters op om de uitvoeringswerken zo snel mogelijk te starten om deze zwarte verkeerspunten aan te pakken”, besluit De Vreese.

In Brugge moeten deze zwarte punten verkeerspunten nog worden aangepakt:

Locatie zwart puntStatusRealisatie werken
Blankenbergse Steenweg, Scheepsdalelaan, Sint-Pieterskaai en de SteenkaaiMomenteel loopt er onderzoek om hier een vierkant groenfase in te voeren. Momenteel wordt er afgewacht op de evaluatie van de invoering van vierkant groen van de N9 met de Leopold I-laan en Leopold II-laanEr is nog geen concrete uitvoeringsdatum, afhankelijk van evaluatie (eind 2021).
Expresweg, Gistelse Steenweg en N31 Richting ZeebruggeEr komen aparte ‘rechtsafstroken’. Er gaat bijzondere aandacht naar de fietsers (fietsopstelstroken, fietslichten op ooghoogte) en doorstroming openbaar vervoer. Onderhandelingen voor onteigeningen worden binnenkort aangevat.Ten vroegste in 2022. Geschatte kostprijs 250 000 euro.
Ten Briele, Leiselestraat, Casenbrootlaan en de SpoorwegstraatDe huidige rotonde wordt vervangen door een lichtengeregeld kruispunt met een regeling met conflictvrije fase voor fietsers langs de gewestweg. De fietspaden worden vrijliggend aangelegd ter hoogte van het kruispunt. AWV en ontwerper leggen momenteel de laatste hand aan uitvoeringsdossier.  Er is nog geen concrete uitvoeringsdatum, ten vroegste in 2023.
Buiten Begijnenvest, Chantrellstraat en de Hendrik BrugmansstraatStudie R30 stationsomgeving loopt. Deze studie loopt van de Unescorotonde tot en met de Vaartdijkstraat op de R30. Projectnota in opmaak.Er is nog geen concrete uitvoeringsdatum.
Buiten Begijnenvest, Oostmeers en Stationsplein BruggeStudie R30 stationsomgeving loopt. Deze studie loopt van de Unescorotonde tot en met de Vaartdijkstraat op de R30. Projectnota in opmaak.Er is nog geen concrete uitvoeringsdatum
Gistelse Steenweg en de burggraaf de NieulantlaanEr komt een overrijdbare middenberm. Er wordt een bewonersvergadering georganiseerd om omwonenden te informeren. Daarna komt de projectnotaEr is nog geen concrete uitvoeringsdatum
Generaal Lemanlaan, N337a Verbinding R30 – N337 en de NijverheidsstraatDe Generaal Lemanlaan zal in het laatste wegsegment naar de R30 toe als éénrichtingsstraat worden ingericht. Hierdoor wordt op het kruispunt met de R30 tijd en ruimte vrij gemaakt voor de fietser. De fietsers – dwars op de R30 – zullen een conflictvrije groenfase krijgen. Ook het kruispunt met de Nijverheidsstraat en de oversteek aan de Daverlostraat wordt in de lichtenregeling opgenomen.Er is nog geen concrete uitvoeringsdatum
Buiten Boninvest, Buiten Gentpoortvest, Generaal Lemanlaan, Gentpoortstraat en de GentpoortvestDe Generaal Lemanlaan zal in het laatste wegsegment naar de R30 toe als éénrichtingsstraat worden ingericht. Hierdoor wordt op het kruispunt met de R30 tijd en ruimte vrij gemaakt voor de fietser. De fietsers dwars op de R30 zullen een conflictvrije groenfase krijgen. Ook het kruispunt met de Nijverheidsstraat en de oversteek aan de Daverlostraat wordt in de lichtenregeling opgenomen. AWV maakt momenteel het ontwerp- en vergunningsdossier verder op.Er is nog geen concrete uitvoeringsdatum
Buiten De Kruispoort, Buiten Kazernevest, Buiten Kruisvest en de LangestraatDe lichtenregeling werd aangepast conform het actieplan verkeerslichten in februari 2021. Er werd een bypass opgenomen in de verkeerslichten. Dit punt zal verder gemonitord worden in nauw overleg met de lokale politie en de stad Brugge. De kostprijs voor de aanpassingen die tot op heden werden uitgevoerd, bedraagt € 44.197,72 incl. BTW. De kostprijs voor een volledige herinrichting van het kruispunt is gekoppeld aan de vernieuwing van Kruispoortbrug 2 door de Vlaamse Waterweg, en is momenteel nog niet in te schatten. AWV maakt momenteel het ontwerp- en vergunningsdossier verder op.      Lichtenregeling uitgevoerd in februari 2021. Volledige herinrichting heeft nog geen concrete uitvoeringsdatum.
Gistelsteenweg, Kerkeweg, N367 Brugge (N32) – Nieuwpoort (N380)VIAS voerde een verkeersstudie uit. Er kwamen een drietal korte termijn maatregelen uit. 1) Het versmallen van de rijstroken, van op de nabijgelegen brug tot voorbij het kruispunt. 2) Het verwijderen van de inhaalstroken op de brug. 3) Het herleiden van het aantal opstelstroken van 2 naar 1 in de Kerkeweg (gemeenteweg). De gemeente ging niet akkoord met de laatste twee voorstellen. Voorlopig werden dus enkel de rijstroken versmald. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat nog opnieuw in overleg met de gemeente om de inhaalstroken op de brug te verwijderen.  Voorlopig enkel rijstroken versmald. Kostprijs 3000 euro.
Krakeleweg en Sint-PieterskaaiDe ruimte op dit kruispunt is heel beperkt. Conclusie van een studie was dat kortetermijnmaatregelen moeilijk realiseerbaar zijn en dat het dossier dient afgestemd te worden op het dossier van de fietssnelweg. Deze studie staat niet op het GIP voor de korte termijn. Er wordt nagegaan of de studie en uitvoering van de F31 op het GIP kan worden opgenomen.    Er is nog geen concrete uitvoeringsdatum.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ook dit moet je lezen