4.7 C
Brugge
donderdag, januari 20, 2022

Franky Demon: GAS-boetes breder inzetten

Brugse Volksvertegenwoordiger en Schepen Franky Demon diende een wetsvoorstel in om de lijst met inbreuken die bestraft worden met GAS-boetes uit te breiden. Met deze uitbreiding zouden gemeentebesturen meer inbreuken kunnen sanctioneren. Daarmee geef ik gehoor aan een oproep van de lokale politie.                                                                                                                                                          

Zijn partij CD&V ijvert voor veilige buurten, waar mensen en gezinnen zich gerust en geborgen voelen. Met dit voorstel versterken we lokale besturen in de aanpak van overlast. Gemeenten zullen zelf hun veiligheidsbeleid richten op lokale problematieken en sneller inbreuken aanpakken. Zo gaan we ook straffeloosheid tegen. Lokale besturen en politiediensten zijn vragende partij voor deze uitbreiding van de lijst van gemengde inbreuken.

De GAS-wet laat gemeenten toe om administratieve sancties te treffen voor inbreuken op hun reglementen of verordeningen. Dit is echter niet mogelijk voor inbreuken waarvoor een wet of decreet al een sanctie of straf voorziet. De GAS-wet voorziet daarbij wel enkele uitzonderingen. Zo bevat artikel 3 een lijst met inbreuken die wettelijk strafbaar zijn, maar waarvoor de gemeenteraad ook een administratieve sanctie mag vastleggen. Op vraag van de Vaste Commissie voor de Lokale Politie wil ik die lijst uitbreiden.

Concreet gaat het om inbreuken als afzetterij en bedrog; het bezit van bepaalde verdovende middelen; inbreuken op de openings- en sluitingsuren en de vergunningsplicht voor nachtwinkels en telecombureaus en het niet kunnen voorleggen van een identiteitskaart bij een verkeerscontrole.

Stel je voor: een lokaal bestuur van de plaatselijke horeca-uitbaters te horen krijgt dat er een probleem is met tafelschuimerij. Of eigenaars van tankstations doen hun beklag over mensen die niet betalen na te tanken. In die gevallen zullen gemeentebesturen sneller en gerichter maatregelen kunnen nemen tegen lokale problemen van overlast en criminaliteit.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ook dit moet je lezen