4.9 C
Brugge
woensdag, januari 26, 2022

Dronebeelden op de gemeenteraad tonen een ondergelopen Mispelaar

Volgens gemeenteraadslid Pol Van Den Driessche (N-VA) zit het stadsbestuur bijzonder gewrongen met het dossier Mispelaar. Men weet volgens het raadslid dat het grondig fout is om door te gaan met het plan voor de bouw van woningen en appartementen aan de Mispelaar in Ver-Assebroek.

“Dat ook de bouwheer, de sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo onder het voorzitterschap van onze burgemeester, verveeld zit, mag blijken uit de jongste ontwikkelingen, zei Van Den Driessche op de gemeenteraad.

U herinnert zich dat ik, samen met andere collega’s, enkele keren tussenbeide kwam over dat plan. Wij probeerden het college met een berg argumenten te overtuigen om toch maar geen bouwvergunning te verlenen. Bovenal omdat dit een zogenaamd signaal- en dus zeer watergevoelig gebied is, grenzend aan het natuurgebied Assebroekse Meersen. We wezen op de voorspellingen van wetenschappers dat er in de toekomst nog meer weerkundig onheil op ons afkomt. De waterramp die Limburg en vooral Wallonië geselde, zou toch de ogen moeten openen?

Maar het college – of enkelen althans – en de meerderheid – of enkelen althans – lachten onze opmerkingen weg. Zij susten dat het bouwplan, de wadi’s en de rioleringen alle mogelijke problemen zouden oplossen. Waarop omwonenden en het Departement Omgeving Vlaanderen, op aangeven van minister Zuhal Demir, klachten indienden bij de Bestendige Deputatie.

Het provinciebestuur plande daarop een hoorzitting. Maar die bijeenkomst werd te elfder ure afgezegd. Vivendo vroeg tijd.

Om, u gelooft het amper, een nieuw plan te kunnen indienen. Het vorige – waarmee een meerderheid in deze raad instemde – was dus kennelijk toch niet zo geruststellend.

Nu gingen ook wij dat nieuwe plan inkijken in het ‘Huis van de Bruggeling’. Wat leerden we daar vooral uit? Dat er wat meer rioleringen worden voorzien en dat er nog een wadi bijkomt, ten nadele van het voetbalveldje.

Hiermee hoopt Vivendo de Deputatie te kunnen overtuigen. Komaan zeg. Dit is toch niet ernstig. Wie denkt dat daarmee de kans op wateroverlast voor de bewoners zal verminderen, maakt zichzelf iets wijs. Tenzij men het niet erg vindt dat toekomstige bewoners van een sociale woning daar nu en dan maar met de voeten en hun huisgerief in het water komen te taan. Over cynisme gesproken. Iedereen realiseert zich vandaag ook dat de watertoetskaarten van weleer moeten worden aangepast”, zei Van den Drieesche. Die tot slot ook vroeg om de aangepaste vergunningsvraag af te wijzen.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ook dit moet je lezen