maandag, februari 26, 2024

Lees ook dit...

Brugge Blinkt uit in Bouw- en Verbouwactiviteiten Ondanks Stijgende Kosten

Ondanks alle duidelijke signalen van de woonmarkt inzake betaalbaarheid en effectief fors gestegen bouwkosten zien we in Stad Brugge een stevige volgehouden graad van (ver)bouwactiviteit. Volgens de schepen van ruimtelijke ordening Franky Demon tonen de cijfers van 2023 aan dat Brugge nog zeker een aantrekkingskracht heeft om te komen wonen en te investeren richting kwaliteitsvolle woningen.

Als we enkele cijfers van de dienst Omgevingsvergunning alsook deze van de dienst Wonen erbij nemen voor 2023 zien we een duidelijk tendens van vorig jaar zich verder zetten. Op vandaag zijn er maar liefst 3.400 infovragen en 1.801 stedenbouwkundige dossiers afgehandeld, dit is een 197 dossiers meer dan vorig jaar alsook in 2021. Hiermee is duidelijk dat we al een aantal jaar een minstens gelijk tot licht stijgend (ver)bouw enthousiasme in onze stad zien.

Als we dit samen bekijken met de opknappremie, de Brugse ondersteu­ningspremie voor bepaalde renovatiewerken, is het duidelijk dat Brugge volop de weg is in geslagen van verbouwingen, grondige renovatie en verbetering van de woonkwaliteit. Zo werd er dit jaar maar liefst 3.073.024 euro aan premies toegekend. De prioriteit bij verbouwingen ligt vooral bij werken in het kader van klimaat en energie, met op kop het plaatsen van dakisolatie en vernieuwen dakbedekking. Samen goed voor 1.181.008 euro aan premies. Sanitaire werken staan op plaats twee met een totaal uitgekeerd bedrag van 573.747 euro. Tenslotte vervolledigt het plaatsen van hoogrendementsbeglazing de top 3. Voor deze categorie werden er dit jaar maar liefst driedubbel zoveel premies uitgekeerd, voor een totaal bedrag van 364.428 euro.

Franky Demon: “Finaal werden er dit jaar maar liefst 1.629 aanvragen ingediend voor het verkrijgen van een opknappremie, dit ten opzichte van 1.024 vorig jaar. Deze stijging van 59% hadden we nooit verwacht. Dit heeft volgens Demon duidelijk te maken met de opgedreven communicatie en het bekend maken van deze tool én met de wens die leeft bij onze bevolking om te investeren in bestaande woningen.”

De stad juicht dit toe gezien deze trend aansluit op de ambitie van het beleidsplan ruimte van onze stad die in de gemeenteraad van december werd goedgekeurd. De stad streeft er hierbij naar om minder nieuwe gronden aan te snijden en actief in te zetten op bestaande panden (verbeteren, optimaliseren, verdichten). Deze cijfers zijn een indicator dat deze weg zeker is ingeslagen. Het kleine zusje van de opknappremie specifiek voor erfgoed tot slot, de kunstige herstelling, surft mee op deze golf. Zo werden er dit jaar 34 dossiers opgenomen tegenover 24 vorig jaar.

“Ik ben dan ook zeer tevreden dat Brugge blijft evolueren in een opwaardering van haar bestaande woningenbestand door elke individuele inspanning. Waar mogelijk faciliteren we als stad dit zo goed mogelijk, over de eerstelijnsinformatie, het bouwdossier tot en met de ondersteunende premies bij de werken zelf. Door dit ketenverhaal ook te koppelen in de organisatie kunnen we nu dergelijke mooie resultaten voorleggen”, besluit Demon.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten