zondag, april 21, 2024

Lees ook dit...

Brugge Voert Innovatieve Stedenbouwkundige Verordening Door

In een gedurfde beweging voor een groenere toekomst, ondergaat Brugge een transformatie van zijn stedenbouwkundige verordening. Met aanzienlijke veranderingen in het vooruitzicht, willen we u op de hoogte houden van wat er aan de horizon gloort voor onze geliefde stad.

Het stadsbestuur van Brugge kondigt een nieuwe herziening aan van de Stedenbouwkundige Verordening (SVO), een document dat in 2011 werd goedgekeurd door de gemeenteraad en op 19 april 2011 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De SVO bevat een reeks voorschriften en richtlijnen die bepalen hoe de stad zich ontwikkelt en evolueert, van bouwprojecten tot groenvoorzieningen.

Een stedenbouwkundige verordening is een sleuteldocument dat de contouren van onze stedelijke omgeving vormgeeft. De regels en voorschriften die erin zijn opgenomen, beïnvloeden elke omgevingsvergunning die op het grondgebied van Brugge wordt aangevraagd. Daarom is het van vitaal belang dat deze verordeningen regelmatig worden herzien en bijgewerkt, om de dynamiek van onze snel veranderende maatschappij te weerspiegelen.

Het proces om de SVO te wijzigen is niet eenvoudig en omvat verschillende belangrijke stappen. Allereerst vindt er een milieueffectrapportage (plan-MER) plaats, gevolgd door de formulering van een ontwerptekst. Vervolgens wordt er een openbaar onderzoek uitgevoerd en worden er adviezen ingewonnen, waarna de definitieve beslissing door de gemeenteraad wordt genomen en in het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd.

De aangekondigde wijziging richt zich vooral op het creëren van een toekomstbestendig mobiliteitsbeleid voor Brugge. Het plan is om alternatieve oplossingen voor parkeerproblemen te integreren in projecten van aanzienlijke omvang, om zo de basisprincipes van een duurzaam parkeerbeleid te versterken.

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 13 maart 2023 de start van deze wijzigingsprocedure goedgekeurd. De eerste fase, de plan-MER-screening, is voltooid met de samenstelling van een advies dat is ingewonnen bij meerdere entiteiten, waaronder de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), de deputatie van de provincie West-Vlaanderen, en verschillende instanties van de Vlaamse overheid.

De volgende fase is een openbaar onderzoek, dat plaatsvindt van 21 juni 2023 tot en met 20 juli 2023. Tijdens deze periode zal de publieke mening over de voorgestelde wijzigingen worden verzameld, en er zullen verder adviezen worden ingewonnen van relevante entiteiten.

Het is een spannende tijd voor Brugge, met het vooruitzicht van positieve veranderingen die zullen bijdragen aan de verbetering van onze levenskwaliteit en de duurzaamheid van de stad. We moedigen alle inwoners aan om deel te nemen aan het openbaar onderzoek en hun stem te laten horen in dit belangrijke proces.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten