dinsdag, februari 27, 2024

Lees ook dit...

Brugge’s toekomstplannen in de schijnwerpers: openbaar onderzoek en informatiedagen

In onze stad is het Beleidsplan Ruimte Brugge (BRB) in de maak, zoals bepaald door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Op 27 maart 2023 stelde de Gemeenteraad het ontwerp BRB voorlopig vast, waarna een onderzoek naar de milieueffecten, vastgelegd in een ontwerp-Milieueffectenrapport (MER), van start ging. Van 26 april tot en met 24 juli 2023 loopt er een openbaar onderzoek over het ontwerp BRB en ontwerp MER, waarbij de inwoners van Brugge hun mening kunnen geven over de toekomst van hun stad.

Om de Bruggelingen op de hoogte te brengen van deze ontwikkelingen, organiseert de stad vijf informatiedagen op verschillende locaties. Hier kunnen geïnteresseerden vrij binnenlopen tussen 10.00 en 20.00 uur om vragen te stellen en meer te weten te komen over het Beleidsplan Ruimte Brugge.

Het ontwerp BRB omvat een strategische visie en vijf beleidskaders. De strategische visie richt zich op de lange termijn, tot 2050, en schetst een beeld van Brugge met vijf ambities. De vijf beleidskaders kijken op middellange termijn, tot 2035, en beschrijven de doelstellingen en acties die de stad wil ondernemen om het beeld van Brugge in 2050 te realiseren.

Het ontwerp MER beoordeelt de beleidskeuzes in de strategische visie en de vijf beleidskaders op hun milieueffecten. Het stadsbestuur verzekert zich ervan dat de milieueffecten van het BRB integraal meegenomen zijn door een MER op te stellen.

Gedurende het openbaar onderzoek kunnen geïnteresseerden het ontwerp BRB en het ontwerp MER inkijken in het huis van de Bruggeling, gelegen aan de Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein), 8000 Brugge. Daarnaast zijn beide documenten ook te vinden op www.brugge.be/beleidsplanruimte, waar men eveneens informatie vindt over het openbaar onderzoek en de opmaak van het BRB.

Reacties op het ontwerp BRB en het ontwerp MER kunnen vanaf 26 april tot en met 24 juli 2023 worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, per e-mail, aangetekende zending of in het Huis van de Bruggeling tegen ontvangstbewijs.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten