zondag, april 21, 2024

Lees ook dit...

Communicatie en Hulp Noodzakelijk voor Vervoer op Maat in Brugge

In Brugge blijkt het nieuwe systeem van vervoer op maat voor verwarring en bezorgdheid te zorgen onder met name oudere inwoners. Dit is gebleken uit huis-aan-huisbezoeken en de bevindingen van Ilse Coopman, gemeenteraadslid van N-VA. Ondanks bestaande communicatie-inspanningen, zoals informatie in het stadsmagazine en op de website, is er een dringende behoefte aan verbeterde en meer toegankelijke informatievoorziening.

Probleemstelling

Veel inwoners van Brugge zijn onvoldoende op de hoogte van de mogelijkheden die het nieuwe systeem van vervoer op maat biedt. Er heerst een algemeen misverstand dat er geen bussen meer rijden, terwijl er in werkelijkheid flexbussen beschikbaar zijn die eenvoudig besteld kunnen worden. Dit gebrek aan kennis leidt tot onnodige ongerustheid en beperkt de mobiliteit van voornamelijk oudere Bruggelingen.

Voorgestelde Oplossingen

1. Verhoogde Zichtbaarheid in Stadsmagazine

Het is essentieel om de communicatie over het vervoer op maat op te schalen. Een duidelijke, stap-voor-stap uitleg in het stadsmagazine kan hierin een sleutelrol spelen. Deze uitleg moet eenvoudig en toegankelijk zijn, zodat elke inwoner, ongeacht de digitale vaardigheden, kan begrijpen hoe een flexbus te bestellen.

2. Ondersteuning via Dienstencentra

De dienstencentra in verschillende buurten spelen een cruciale rol in het direct ondersteunen van inwoners. Medewerkers dienen een specifieke briefing te krijgen over het systeem van vervoer op maat, zodat zij op hun beurt Bruggelingen kunnen informeren en assisteren bij het bestellen van een bus. Persoonlijke hulp bij deze centra kan de toegankelijkheid van het systeem aanzienlijk verhogen.

3. Evaluatie en Feedback

Het verzamelen van feedback en het detecteren van structurele problemen zijn essentieel voor de continue verbetering van het vervoer op maat. De ervaringen en uitdagingen die inwoners ondervinden, moeten worden meegenomen in een evaluatie, gepland in juni, om het systeem verder te optimaliseren.

Door de communicatie over het vervoer op maat in Brugge te intensiveren en gerichte ondersteuning te bieden, kan men volgens Ilse Coopman de toegankelijkheid en effectiviteit van dit systeem verbeteren. Het is cruciaal dat alle inwoners, vooral degenen die minder digitaal vaardig zijn, de mogelijkheden kennen en gebruik kunnen maken van het aangeboden vervoer. Dit zal niet alleen de mobiliteit binnen de stad vergroten, maar ook bijdragen aan het wegnemen van ongerustheid en het verhogen van de algemene tevredenheid over het openbaar vervoer in Brugge.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten