zondag, april 21, 2024

Lees ook dit...

Het warmtenet van IVBO in Brugge: een investering in duurzaamheid en toekomst

In een tijd waarin duurzaamheid en innovatie hand in hand gaan, staat het warmtenet van de Intercommunale voor Vuilverwijdering en -verwerking in Brugge en Ommeland (IVBO) centraal in de transitie naar een fossielvrije toekomst. Dit netwerk, dat essentieel is voor de verwarming van twintig bedrijven en 600 woningen in Brugge, staat voor een ingrijpende renovatie. Met een investering van 21 miljoen euro begint in april de renovatie van 11 kilometer aan buizen, een project dat de vennoten van IVBO zelf zullen financieren.

Hoe werkt een warmtenet?

Een warmtenet, ook bekend als stadsverwarming, maakt gebruik van restwarmte voor de verwarming van gebouwen en huizen. In het geval van IVBO wordt deze restwarmte gegenereerd door de verbranding van huishoudelijk afval en grofvuil. De rookgassen die hierbij vrijkomen, bereiken temperaturen van meer dan 850 graden Celsius. Deze hitte wordt gebruikt om water te verwarmen, dat vervolgens via geïsoleerde stalen buizen naar klanten wordt gestuurd. Met een totale lengte van 15,2 kilometer vormt dit netwerk een gesloten circuit dat een aanzienlijk deel van Brugge van warmte voorziet.

De noodzaak van renovatie

Na vier decennia van onafgebroken dienst vertoont het netwerk op meerdere plaatsen lekken, wat de noodzaak van een uitgebreide renovatie onderstreept. Deze renovatie omvat de vervanging van 11 van de 15,2 kilometer aan buizen, met een geschatte kostprijs van ongeveer 2 miljoen euro per kilometer. De werken, die in april van start gaan, zullen naar verwachting twee jaar duren en worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor inwoners en bedrijven te minimaliseren.

Financiering en toekomstplannen

De financiering van de 21 miljoen euro voor de renovatiewerken komt volledig voor rekening van de vennoten van IVBO, waaronder negen gemeenten die deel uitmaken van dit samenwerkingsverband. Hoewel de hogere overheid subsidies biedt voor de uitbreiding van het netwerk, zijn deze middelen beperkt. Toch blijft IVBO innoveren, met plannen voor uitbreiding en het aanbieden van een sociaal tarief voor kansarme inwoners, een initiatief dat aansluit bij de federale wetgeving.

Naar een fossielvrije binnenstad

Het ambitieuze doel om tegen 2050 een fossielvrije binnenstad te realiseren, vereist een nauwe samenwerking tussen IVBO en de stad Brugge. De uitbreiding van het warmtenet naar de historische stadsrand en de integratie van nieuwe afnemers zoals het zwembad Jan Guilini zijn cruciale stappen in deze richting. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om warmte van lokale industrieën, zoals de Gistfabriek in de wijk Sint-Gillis, te gebruiken voor het verwarmen van woningen.

De renovatie en uitbreiding van het warmtenet van IVBO vormen een belangrijke pijler in de transitie naar een duurzamere en fossielvrije toekomst voor Brugge. Door te investeren in deze essentiële infrastructuur, toont IVBO haar commitment aan zowel het milieu als de gemeenschap. Met een heldere visie en samenwerking tussen verschillende stakeholders is Brugge op weg naar een groenere toekomst, waarin duurzame energieoplossingen centraal staan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten