woensdag, december 6, 2023

Lees ook dit...

Meer dan 20% van de Brugse gezinnen is anderstalig

In onze stad blijkt meer dan 20% van de gezinnen een andere taal dan het Nederlands thuis gebruikt voor communicatie met kinderen. Deze trend neemt gestaag toe, waardoor de vroegtijdige detectie van eventuele taalproblemen bij meertalige kinderen een urgente kwestie is. In antwoord hierop, heeft Hogeschool VIVES een innovatief project gelanceerd om taalanalisten op te leiden die de taalontwikkeling van meertalige kinderen kunnen evalueren.

Het project is gericht op de opleiding van taalanalisten die de taalvaardigheid van kinderen in hun moedertaal evalueren en bepalen of er behoefte is aan verdere begeleiding. Deze actie komt tot stand in samenwerking met de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) in de Brugse regio.

Het proces omvat een diepgaande observatie van de moedertaal. Op basis van deze evaluatie wordt er in samenwerking met de opleiding logopedie informatie verstrekt aan belanghebbenden – ouders, CLB’s en hulpverleners – over de taalontwikkeling van het kind. Deze gegevens spelen een cruciale rol in het begrijpen van de taalproblemen van meertalige kinderen en dragen bij tot het plannen van passende interventies, zoals gezinsbegeleiding, extra schoolondersteuning of gespecialiseerde hulp.

Het project wordt gecoördineerd door Hogeschool VIVES, dat verantwoordelijk is voor het opvolgen van de taken van de taalanalisten, het trainen en begeleiden van logopediestudenten betrokken bij het project en het nalezen en doorgeven van rapporten aan de CLB’s.

Het CLB heeft de rol om de follow-up te verzorgen met verdere discussies met ouders en scholen en eventuele doorverwijzingen. Daarnaast leiden ze ook de kinderen toe waarvoor taalanalyse is aangevraagd.

Recentelijk werd er een eindejaarsevenement georganiseerd om de eerste resultaten en ervaringen van het project te delen en vooruit te kijken naar het komende academisch jaar. Deelnemers aan dit evenement omvatten taalanalisten, studenten en docenten van de opleiding logopedie aan de Hogeschool VIVES, evenals vertegenwoordigers van de CLB’s in de Brugse regio.

Dit project wordt financieel gesteund door de Stad Brugge en het Netwerk Harmonische Tweetaligheid HaBilNet. Het markeert een belangrijke stap in het aanpakken van taalproblemen bij meertalige kinderen in de regio Brugge, waarbij het welzijn van het kind en het gezin centraal staat.

In conclusie, door taalproblemen bij meertalige kinderen aan te pakken, werkt Brugge aan een inclusievere toekomst voor alle inwoners. Dit project toont de toewijding aan om gezinnen te ondersteunen en onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken.

1 REACTIE

  1. Ik stel mij vragen over een aantal woorden die hier worden gebruikt en die, zoals ik ze begrijp, niet in de context passen.
    Zo bijv. “moedertaal”. Dat begrijp ik als de taal waarin je (door je moeder) bent opgevoed. Gaan de taalanalisten dan oordelen over hoe goed een kind bijv. Iraans spreekt? Om daaruit te besluiten waarom dat kind moeilijkheden heeft met het Nederlands?
    Ook het woord “meertalig” vat ik niet in de context. Je bent toch meertalig als je meerdere talen beheerst? Toch niet als je talen niet machtig bent.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten