zondag, april 21, 2024

Lees ook dit...

N-VA Brugge pleit voor lokale aanpak van GAS-boetes voor verkeersovertredingen

In reactie op de recente wetswijziging door het Vlaams Parlement op 23 november 2023, betreffende het gebruik van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS), toont N-VA Brugge zich verheugd over de aankondiging dat het Brugse GAS-kaderreglement dienovereenkomstig zal worden aangepast. Deze suggestie werd eerder opgeworpen door fractieleider Geert Van Tieghem tijdens de gemeenteraad van 29 januari 2024, met als doel het instrument efficiënter te gebruiken op lokaal niveau. Hierdoor zullen de boetes voor volwassenen verhoogd worden naar €500, een maatregel die strengere straffen voor ernstige of herhaalde overtredingen mogelijk maakt, waaronder zwerfvuil, sluikstorten en geluidsoverlast – veelvoorkomende ergernissen onder de Vlamingen.

Van Tieghem bekritiseert echter de huidige benadering van het stadsbestuur en pleit voor een strategiewijziging: minder boetes, maar een integratie van bepaalde inbreuken, zoals die op het C3 verkeersbord en foutief parkeren, in de Brugse GAS-regelgeving. Deze stap zou ervoor zorgen dat de inkomsten uit deze boetes naar de stadskas vloeien in plaats van naar de federale overheid, wat neerkomt op een aanzienlijk verlies aan potentiële inkomsten voor de stad Brugge.

De fractieleider benadrukt ook de noodzaak om GAS 5 in te voeren voor het sanctioneren van snelheidsovertredingen in zones van 30 of 50 km/u, waardoor de stad zelf de controle kan nemen over deze boetes en de inkomsten ervan. Dit zou niet alleen een financiële boost betekenen voor de stadskas, maar ook toelaten om verder te investeren in verkeersveiligheid en infrastructuur, zoals het aanleggen en verbeteren van fiets- en voetpaden, wat de verkeersveiligheid ten goede komt.

Van Tieghem benadrukt dat het doel niet is om het aantal boetes te verhogen, maar om de opbrengsten ervan te gebruiken voor de verbetering van de stad, in plaats van deze naar de federale kas te laten gaan. Hij wijst op de lage opbrengsten uit GAS-boetes in 2022 en stelt dat de extra middelen cruciaal zijn voor de stad in budgettair uitdagende tijden. Ten slotte roept hij op tot actie, gezien andere Vlaamse steden al vergelijkbare stappen hebben ondernomen.

N-VA Brugge stelt een fundamentele heroverweging voor van hoe de stad Brugge omgaat met GAS-boetes, specifiek in het kader van verkeersovertredingen. Dit voorstel, gericht op het verhogen van de stadsinkomsten en het verbeteren van de verkeersveiligheid, verdient onmiddellijke aandacht en actie van het stadsbestuur. Met een duidelijke, gefundeerde strategie kan Brugge een voorbeeld worden in het efficiënt inzetten van GAS-boetes ten voordele van de stad en haar inwoners. De tijd voor verandering is nu; laten we samenwerken voor een veiligere en financieel stabielere stad.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten