zondag, april 14, 2024

Lees ook dit...

Onderzoek naar wangedrag leidt tot aanbeveling ontslag Franse professor aan het Europacollege

Het Europacollege in Brugge, staat momenteel in het middelpunt van de internationale (media) aandacht na beschuldigingen van seksuele intimidatie tegen een van haar professoren. De deontologische commissie van de instelling adviseert de rector om de betreffende Franse professor te ontslaan, na verschillende klachten van studentes. De professor, werkzaam bij het Europacollege sinds 2012, is voorlopig geschorst en de zaak heeft een diepgaand onderzoek teweeggebracht naar zijn gedrag.

Aanleiding tot onderzoek

De zaak kwam aan het licht na een klacht van een huidige studente die beweerde meerdere uitnodigingen te hebben ontvangen van de professor om privé bij hem te dineren of samen te drinken. Dit voorval leidde tot een breder onderzoek, waarbij zes voormalige medewerkers en studenten een brief stuurden naar Federica Mogherini, de rector van de instelling, met een oproep tot het ontslag van de professor.

Reacties en gevolgen

De professor in kwestie heeft geen berouw getoond voor zijn daden, aldus de deontologische commissie, wat hen ertoe leidde te adviseren voor zijn ontslag. Het Europacollege, dat sinds 2021 een herziene gedragscode hanteert met als doel een veilige en respectvolle omgeving te garanderen, staat nu voor de uitdaging om te handelen in overeenstemming met deze principes. De instelling benadrukt het belang van nultolerantie voor handelingen die de waardigheid en integriteit van haar gemeenschapsleden schaden.

Verdediging van de professor

De beschuldigde professor heeft aangekondigd in beroep te gaan tegen de aanbeveling tot ontslag, waarbij hij de beschuldigingen als lasterlijk bestempelt. Hij beweert dat de e-mails die aan de basis liggen van de klachten, geen bewijs van intimidatie of ongepast gedrag bevatten.

Reflectie

Deze zaak werpt licht op de voortdurende strijd tegen seksisme en seksueel geweld binnen academische instellingen. Het benadrukt de noodzaak van strenge gedragscodes en transparante procedures om de veiligheid en het welzijn van studenten en personeel te waarborgen. Het Europacollege staat nu voor de uitdaging om zijn principes van respect en integriteit te handhaven, terwijl het tegelijkertijd de rechten van alle betrokken partijen beschermt.

Het incident rond de Franse professor aan het Europacollege benadrukt de complexiteit van het aanpakken van seksuele intimidatie binnen academische instellingen. Terwijl de instelling streeft naar een veilige en inclusieve omgeving, is het duidelijk dat er nog steeds uitdagingen bestaan in het effectief aanpakken en voorkomen van dergelijk gedrag. Het besluit van de rector over het al dan niet volgen van het advies van de deontologische commissie zal een belangrijke indicator zijn van de toewijding van het Europacollege aan zijn waarden en de bescherming van zijn gemeenschap.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten