zondag, februari 25, 2024

Lees ook dit...

Openbaar onderzoek vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen

Het agentschap Onroerend Erfgoed organiseert een openbaar onderzoek van 1 april tot en met 30 mei 2023 over de vast te stellen inventaris van het bouwkundig erfgoed van de provincie West-Vlaanderen.

Hoe zoek je op welk bouwkundig erfgoed wordt vastgesteld?

Het vaststellingsdossier, met een volledig overzicht van het bouwkundig erfgoed dat voorligt tijdens het openbaar onderzoek, is raadpleegbaar op deze webpagina.

Je kan op twee manieren zoeken of een pand of constructie zal vastgesteld worden:

Via een kaart. Op de webpagina zie je een kaart van de provincie West-Vlaanderen waarop het bouwkundig erfgoed is aangeduid. In het tekstveldje bovenaan de kaart kun je een adres ingeven. De percelen van alle panden en constructies zijn afgebakend met een gekleurd vlak of “polygoon”. Als je daarop klikt, krijg je meer informatie over het bouwkundig erfgoed: de benaming van het bouwkundig erfgoed en een korte beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken.
Via een lijst. Je kunt de adressen van de panden en constructies opzoeken in een overzichtslijst, gesorteerd op gemeente en straatnaam. De lijst is te vinden onder de titel “Downloads” op de webpagina van het openbaar onderzoek.

Beschik je zelf niet over internet, dan kan je het dossier raadplegen op een computer die daarvoor ter beschikking is gesteld in het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brugge. In het Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2, 8200 Brugge (Sint-Michiels), ben je welkom na afspraak op 050 24 81 50 of via west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.

Hoe werden de lijsten voor deze vaststelling samengesteld?

Tijdens het openbaar onderzoek kun je een opmerking of bezwaar indienen over twee lijsten:

Ongeveer 25.500 gebouwen en constructies die worden opgenomen in de nieuwe vaststelling.
Ongeveer 2.650 objecten die worden geschrapt uit de vorige vaststelling.

Er worden ongeveer 25.500 West-Vlaamse gebouwen en constructies via de nieuwe vaststellingsprocedure vastgesteld.

De basis voor deze vaststelling is de wetenschappelijke inventaris van het bouwkundig erfgoed. Die vind je op deze website. De panden en constructies zijn geïnventariseerd omwille van hun erfgoedwaarde. De meeste objecten in de inventaris zijn woningen (historische stadswoningen, negentiende-eeuwse arbeidershuizen, interbellumvilla’s, hoeves en sociale woningen). Daarnaast selecteerden we ook kerken en kapellen, kastelen en forten, schoolgebouwen en gemeentehuizen, bruggen en sluizen, fonteinen en wegwijzers, fabrieken of bunkerlinies…

Het agentschap schrapt ongeveer 2.650 objecten uit het vaststellingsbesluit van 2014 en stelt ze niet meer opnieuw vast. De lijst met de te schrappen objecten is te vinden onder de titel “Downloads” op de webpagina van het openbaar onderzoek. Deze objecten worden niet meer vastgesteld omdat ze niet langer erfgoedwaarde bezitten, niet langer bewaard zijn, of omdat ze niet beantwoorden aan de omschrijving van bouwkundig-erfgoed. Ook alle administratieve dubbels worden geschrapt.

Opmerkingen en bezwaren

Opmerkingen en bezwaren over feitelijkheden bezorg je van 1 april tot en met 30 mei 2023 aan het agentschap Onroerend Erfgoed.

Dat kan op drie manieren:

Bij voorkeur via het digitale formulier op de webpagina van het openbaar onderzoek
Per brief aan het agentschap Onroerend Erfgoed, t.a.v. Team Onderzoek Bouwkundig Erfgoed, Havenlaan 88 bus 5, 1000 Brussel. De poststempel geldt als indiendatum.
Afgifte op het kantoor van het agentschap Onroerend Erfgoed in Brugge: Jacob van Maerlantgebouw, Koning Albert I-laan 1.2 bus 92, 8200 Brugge (Sint-Michiels). De kantoren van het agentschap Onroerend Erfgoed zijn enkel toegankelijk na afspraak op 050 24 81 50 of via: west-vlaanderen@onroerenderfgoed.be.

Welke opmerkingen of bezwaren kun je indienen tijdens het openbaar onderzoek?

Iedereen mag tijdens dit openbaar onderzoek een opmerking of bezwaar indienen over de vaststelling of schrapping van één of meerdere panden of constructies. Je hoeft hiervoor geen eigenaar of gebruiker te zijn. Het openbaar onderzoek is bedoeld om onjuistheden of onvolledigheden op te sporen.

Je kunt melden dat een onroerend goed geen erfgoedwaarde meer heeft, gesloopt werd of verbouwd werd met verlies van erfgoedwaarde. Als deze informatie klopt, nemen we het pand niet op in het definitieve vaststellingsbesluit.
Je kunt ook opmerkingen of bezwaren indienen over de “feitelijkheden” van het erfgoed dat we willen vaststellen. Dat wil zeggen dat je correcties kunt doorgeven op de gegevens die je vindt op de digitale kaart van het openbaar onderzoek:

de afbakening van de percelen;
de benaming of titel;
de beschrijving op basis van de erfgoedkenmerken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten