zondag, april 21, 2024

Lees ook dit...

Verstoren Illegale Bouwwerken de Hertogenstraat?

In de kalme straten van Brugge is onrust ontstaan rond de bouw van de nieuwe moskee aan de Hertogenstraat 73. Buurtbewoners en Stefaan Sintobin, fractieleider van Vlaams Belang, hebben onregelmatigheden aan het licht gebracht die vragen oproepen over de legaliteit van de huidige werkzaamheden.

Na een zorgvuldig bezoek en meerdere getuigenissen blijkt dat er in het pand van het toekomstige Cultureel Islamitisch Centrum werkzaamheden worden uitgevoerd zonder de vereiste omgevingsvergunning. Een dergelijke vergunning is essentieel voor elke functiewijziging van het gebouw, een procedure die transparantie garandeert door omwonenden middels een duidelijk zichtbaar geel bord te informeren. Dit proces biedt burgers de mogelijkheid tot het indienen van eventuele bezwaren.

Tot op heden is er echter geen sprake van een officiële aanvraag voor een functiewijziging of het verkrijgen van de noodzakelijke omgevingsvergunning, waardoor de huidige bouwactiviteiten als illegaal kunnen worden beschouwd.

Stefaan Sintobin dringt er bij de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren op aan om onmiddellijk in te grijpen. Hij verzoekt dat zij, in overeenstemming met de regelgeving, de werkzaamheden stilleggen door middel van een stakingsbevel en een proces-verbaal opstellen. Informatie over de handhavingsprocedures is te vinden op de officiële website van Omgeving Vlaanderen.

Het standpunt van Vlaams Belang is duidelijk: de wetten van het land gelden voor iedereen, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging. Tevens benadrukt de partij haar voornemen om zich tegen de komst van de nieuwe moskee te blijven verzetten en belooft juridische ondersteuning aan buurtbewoners die bezwaar willen indienen tegen de bouwplannen.

Het is nu afwachten op de officiële vergunningsaanvraag, maar deze kwestie benadrukt het belang van naleving van de stedenbouwkundige regels en procedures, cruciaal voor het behoud van transparantie en rechtvaardigheid in onze gemeenschappen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten