donderdag, februari 29, 2024

Lees ook dit...

West-Vlaams Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan: Een Toekomst voor Bedrijven en Cercle Brugge

Het West-Vlaams provinciebestuur heeft de procedure voor een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) gestart in de Blankenbergse Steenweg. Dit initiatief beoogt de creatie van extra bedrijventerreinen en een nieuw voetbalstadion voor Cercle Brugge. Van 8 januari tot 8 maart zijn publieke opmerkingen en suggesties welkom.

De PRUP, een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen en de gemeentes van de economische subregio Brugge, heeft als doel nieuwe locaties voor bedrijventerreinen te identificeren. Dit volgt op een vastgesteld tekort van 38,1 hectare aan bedrijfsruimte in de regio, met slechts 6,7 hectare bouwrijp terrein beschikbaar. Een deel van deze gronden is reeds gereserveerd voor het Ventilus-project.

Een opvallend element van het PRUP is de inbegrepen ruimte voor een nieuw voetbalstadion voor Cercle Brugge in de zone Blankenbergesteenweg. Het stadion zou plaats bieden aan 10.000 supporters en omvat een oefencomplex voor zowel de eerste ploeg als de jeugd. De site, variërend tussen 16 à 20 hectare, zal naast het stadion ook tien oefenvelden en een gedeelde parking omvatten.

Een openbaar raadplegingsproces is opgestart met een startnota die op 30 november 2023 werd goedgekeurd. Deze nota identificeert potentiële locaties voor bedrijvigheid en het voetbalstadion. De raadplegingsperiode loopt tot 8 maart, met verschillende infomomenten gepland, zowel digitaal als fysiek in diverse gemeentes.

Na de publieke raadpleging wordt een ‘scopingnota’ samengesteld en gepubliceerd. De uiteindelijke vaststelling van het PRUP wordt niet eerder dan 2027 verwacht, na een voorontwerp, milieueffectenonderzoek, ontwerp-RUP en een openbaar onderzoek van zestig dagen.

Belanghebbenden kunnen plannen en documenten raadplegen in het provinciehuis Boeverbos in Brugge en via de website. Ideeën, opmerkingen en suggesties kunnen ook digitaal ingediend worden.

Ondanks de focus op nieuwe ontwikkelingen, blijft de Olympiasite als nulalternatief in overweging. Dit betekent dat Cercle Brugge mogelijk op de huidige locatie blijft, afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek naar de geschiktheid van de nieuwe locaties.

Dit project vertegenwoordigt een belangrijke stap in de economische en recreatieve ontwikkeling van de regio Brugge, met potentieel grote invloed op de lokale gemeenschap en bedrijfsleven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten