zondag, december 10, 2023

Lees ook dit...

Wetenschap in het middelbaar onderwijs op losse schroeven: sVives Brugge vreest gevolgen voor Vlaamse economie

Het verminderen van wetenschapsuren in het middelbaar onderwijs baart docenten en de Vlaamse technologiesector zorgen. De veranderingen kunnen gevolgen hebben voor de doorstroom naar het hoger onderwijs en het werkveld, wat negatieve effecten kan hebben op de Vlaamse economie.

Vanaf het volgende schooljaar zullen veel leerlingen in het middelbaar onderwijs minder uren wetenschappen krijgen. De docenten van de groep Biotechniek & Technology van VIVES uiten hun bezorgdheid over deze ontwikkeling. Veerle De Mey, directeur van de groep, benadrukt het belang van een brede basis voor een vlotte doorstroom naar het hoger onderwijs of het werkveld.

In juni 2022 vernietigde het Grondwettelijk Hof 995 eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. Daarna werden 596 nieuwe minimumdoelen vastgesteld, die nog wachten op definitieve goedkeuring door het Vlaams Parlement. De focus ligt op de STEM-vakken, Nederlands, talen, wetenschappen en wiskunde. Echter, wetenschapsvakken of labo’s in veel scholen staan nu deels op de helling ten koste van andere vakken en/of projecten.

Leerlingen hebben een sterke basis in wiskunde en wetenschappen nodig om bij te blijven tijdens het middelbaar en hoger onderwijs. Leerkrachten verdienen voldoende tijd om de leerstof grondig uit te leggen, en het is belangrijk dat leerlingen kunnen oefenen. Indien hierop wordt ingeboet, kan er kwaliteitsverlies optreden en zouden leerlingen misschien bijles moeten volgen om bij te benen.

Vanaf het volgende academiejaar wordt het knipdecreet toegepast in het hoger onderwijs, wat betekent dat studenten binnen twee jaar moeten slagen voor hun vastgelegd traject in het eerste jaar. Als ze hier niet in slagen, riskeren ze een uitsluiting voor die opleiding voor een periode van zes jaar.

Veerle De Mey benadrukt het belang van een vlotte doorstroom van het middelbaar en hoger onderwijs naar technologiebedrijven en wil in gesprek gaan met middelbare scholen om programma’s zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. VIVES biedt technologie-opleidingen aan in Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare.

De groep Biotechniek & Technology staat open voor het delen van expertise met collega’s in middelbare scholen en het beschikbaar stellen van praktijklabo’s en technische vaardigheidslokalen. Er zijn mogelijkheden voor samenwerking, zoals het volgen van bepaalde labo’s bij VIVES en het professionaliseren van leerkrachten in technische en technologische onderwerpen.

Het blijft echter onzeker hoe deze samenwerking vorm zal krijgen en wat de gevolgen zullen zijn voor de Vlaamse economie en de technologiesector. Het is cruciaal om de kwaliteit van het onderwijs en de aansluiting op de arbeidsmarkt te waarborgen. Een nauwe samenwerking tussen middelbare scholen, hogescholen, middenveldorganisaties en bedrijven is essentieel om elkaar te versterken en de best mogelijke kansen te bieden aan de leerlingen.

De huidige situatie roept vragen op over de toekomst van het Vlaamse onderwijs en de impact op de economie. De betrokken partijen zullen de komende tijd intensief moeten samenwerken om de uitdagingen het hoofd te bieden en te zorgen voor een duurzame toekomst voor de wetenschap in het middelbaar onderwijs.

Kan de technologiesector de gevolgen van deze veranderingen opvangen, of zullen de gevolgen voor de Vlaamse economie op de lange termijn negatief zijn? De toekomst zal het leren. Voor nu blijft het belangrijk dat alle betrokken partijen samenwerken om het beste onderwijs te bieden aan de leerlingen en hen voor te bereiden op een succesvolle toekomst in de technologische sector.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten