donderdag, februari 29, 2024

Lees ook dit...

Oceaan en Wateren Beschermen: Het Nieuwe Ecologische Front van de Zwinregio

Als een inwoner van de Zwinregio weet je hoe vitaal water is voor ons leven en welzijn. Toch worden onze oceanen, zeeën en rivieren bedreigd door vervuiling en het verlies aan biodiversiteit. Vraag je je af hoe je kunt helpen? De Europese Unie heeft een missie aangekondigd, “Mission Ocean & Waters”, met als doel deze wateren te beschermen en herstellen tegen 2030.

De bedreiging voor onze wateren is dringend en universeel. Vervuiling, klimaatverandering en het verlies van biodiversiteit zijn termen die steeds vaker het nieuws halen. Ook in onze Zwinregio, geliefd om zijn rijke ecosystemen, houdt deze bedreiging ons bezig.

Onlangs heeft de Europese Unie vijf missies uiteengezet om de meest dringende problemen waarmee de lidstaten te maken hebben, aan te pakken. Deze missies beogen een groener, gezonder, inclusiever en veerkrachtiger Europa te realiseren. De missies zijn gericht op kankerbestrijding, leefbare steden, gezonde bodems en klimaatverandering. Een vijfde missie focust op de bescherming en het herstel van onze oceanen en binnenwateren.

De ‘Mission Ocean & Waters’ benadrukt het belang van de oceanen en wateren voor onze samenleving en investeert in onderzoek, innovatie, burgerbetrokkenheid en een duurzame blauwe economie.

Dit initiatief heeft een innovatieve benadering. Het streeft ernaar om verschillende disciplines te verbinden en de oceanen en binnenwateren als één geheel te beschouwen. Oceanen en binnenwateren spelen immers een sleutelrol bij het bereiken van klimaatneutraliteit en het herstel van de natuur.

Binnen deze missie heeft de Europese Unie verschillende prioriteiten vastgesteld, waaronder het herstel van de biodiversiteit in zee- en zoetwater ecosystemen, het voorkomen en elimineren van vervuiling en het bevorderen van een duurzame en circulaire blauwe economie.

Lokaal neemt het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) actief deel aan diverse projecten in het kader van de ‘Mission Ocean & Waters’. In het project BlueMissionBanos leidt het VLIZ het werkpakket om burgers en belanghebbenden in het Oostzee- en Noordzeegebied te inspireren, te betrekken en te ondersteunen.

Het VLIZ heeft ook het ‘Mission Ocean Charter’ ondertekend en is bezig zijn activiteiten te laten erkennen als bijdragend aan het doel van de ‘Mission Ocean & Waters’. Het blijft echter een open vraag of Knokke-Heist en de stad Brugge ook deze verbintenis zullen ondertekenen.

Samenvatting: Het is ongetwijfeld belangrijk dat we onze wateren beschermen en herstellen. De EU heeft haar missie, “Mission Ocean & Waters”, gepresenteerd als een belangrijke stap in deze richting. De Zwinregio, met haar rijke watergebonden ecosystemen, kan zeker een bijdrage leveren aan deze missie. Het initiatief van het VLIZ getuigt hiervan. Nu moeten we zien of ook andere lokale autoriteiten zoals Knokke-Heist en Brugge zullen volgen en zich inzetten voor het behoud en herstel van onze wateren.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten