maandag, december 11, 2023

Lees ook dit...

Zeebrugge Aanpakken: De Visie van Burgemeester Dirk De fauw op het Wijkmobiliteitsplan

Afgelopen donderdag maakte de Brugse burgemeester Dirk De fauw tijdens een informatiemarkt zijn ontwerpen voor een nieuw wijkmobiliteitsplan voor Zeebrugge bekend. Twee belangrijke punten stonden centraal in deze plannen: het aanpakken van de drukte op de provinciale wegen en het implementeren van een zone 30 in alle woonwijken. Dirk De fauw benadrukte dat het plan tot stand is gekomen met de input van de Zeebruggenaren: “We willen niet alleen onze plannen delen, maar ook de mening en ideeën van de Zeebruggenaren horen. We streven ernaar het plan in het najaar te voltooien.”

Zeebrugge wordt doorkruist door drukke provinciale wegen, die een ongewenste barrière vormen binnen het dorp. De NX, een nieuwe weg die onder de nieuwe zeesluis doorloopt, belooft een deel van de oplossing te zijn door havenverkeer te scheiden van lokaal verkeer.

Dirk De fauw is niet van plan om te wachten tot deze nieuwe weg is voltooid. In samenwerking met partners zoals het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en De Lijn is gezocht naar directe verbeteringen, de zogenaamde ‘quick wins’. “De vernieuwing van het trambed speelt hierbij een belangrijke rol. We hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om nieuwe toegankelijke haltes te creëren,” aldus De fauw.

Deze vernieuwing heeft ook gevolgen gehad voor de Kustlaan. Het aantal rijstroken is verminderd van twee per richting naar één, waardoor de snelheid is verlaagd en de oversteekbaarheid is vergroot. Bovendien zal er in 2024 nog een voetgangersoversteek bij het park Sint-Donaas worden toegevoegd.

De samenwerking met AWV heeft ook gezorgd voor belangrijke verbeteringen op het gebied van verkeersveiligheid. Zo is bijvoorbeeld het kruispunt van de Isabellalaan met de Jozef Verschaeveweg aangepast. De weg is door middel van belijning teruggebracht naar één rijstrook per richting en de fietsoversteken zijn nu ingericht voor éénrichtingsverkeer.

Binnen het dorp wil het stadsbestuur van Brugge ook stappen maken. Dirk De fauw stelt voor om in alle woonwijken een zone 30 in te voeren. “We willen dat de inrichting van de wegen ook daadwerkelijk de indruk geeft dat het een zone 30 is,” zegt De fauw. Hij verwijst hierbij naar de heraanleg van de Heiststraat waarbij al gekozen werd voor een herinrichting met asverschuivingen.

Met de hulp van de inwoners van Zeebrugge wil Dirk De fauw stap voor stap werken aan het verbeteren van de mobiliteit in het dorp. “We hopen dat deze veranderingen de Zeebruggenaren zullen motiveren om nog meer voorstellen te doen. Alle suggesties zijn welkom”, aldus De fauw.

Het nieuwe wijkmobiliteitsplan van Brugge’s burgemeester Dirk De fauw focust op het verbeteren van de levenskwaliteit en mobiliteit in Zeebrugge. De nadruk ligt op het verminderen van verkeersdruk, het scheiden van haven- en lokaal verkeer, en het verbeteren van verkeersveiligheid, vooral in woonwijken. Samenwerking met lokale bewoners is een belangrijk onderdeel van deze strategie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten