woensdag, augustus 17, 2022
18.6 C
Brugge

Campagne: meten is weten

Stad Brugge is in december een Campagne gestart ”Meten is weten” waarbij een gezonde bodem in de wijk Christus-Koning centraal staat. In het verleden werd in Christus-Koning op een paar plaatsen cyanide aangetroffen in de bodem of in het grondwater. We hebben de gekende bodemverontreiniging op het terrein van de oude gasfabriek, het incident met de doorboorde riool aan het kruispunt Leopold-laan – Scheepsdalelaan en de bodemverontreiniging in de Karel De Floustraat die ontdekt werd bij wegenwerken.

Campagne: meten is weten

“We zijn ons ervan bewust dat deze historische bodemverontreiniging bezorgdheid kan veroorzaken bij de burgers. Daarom werd de campagne “Meten is weten” gestart waarbij eigenaars, bewoners en gebruikers van panden de mogelijkheid kregen om een gratis bodemstaal te laten nemen van de bovenste bodemlaag in de tuin en dit staal te laten analyseren op de aanwezigheid van cyanide”, vertelt schepen voor leefmilieu Franky Demon.

De bewoners en de eigenaars in de perimeter Scheepsdalelaan – Leopold I-laan – Maria van Bourgondiëlaan – Houtkaai (inclusief deze straten) konden zich kandidaat stellen voor het nemen van een bodemstaal en analyse. De stad heeft de kosten hiervoor op zich genomen.

Alle ingeschrevenen die in aanmerking kwamen konden deelnemen. Uiteindelijk werden 140 stalen genomen door het stadslabo van de milieudienst en geanalyseerd. De locaties waren gelijkmatig gespreid over de ganse zone, wat aantoont dat heel wat burgers geïnteresseerd waren.

Franky Demon: “Uit de analyses bleek dat in geen enkel bodemstaal de bodemsaneringsnorm werd overschreden voor de parameter cyanide. Met andere woorden, op basis van deze meetresultaten is in geen enkele tuin een bodemsanering aan de orde voor cyanide. De bewoners en gebruikers kunnen dus zonder beperking van de tuin genieten. Dit is goed nieuws voor alle deelnemers, gezien de historiek rond cyanide in deze zone en de mogelijke bezorgdheid hierover van bewoners.”

Uit de resultaten bleek zelfs dat op 136 van de 140 meetlocaties de gemeten waarde (aan vrij cyanide) bovendien lager was dan de zogenaamde richtwaarde die nog een stuk lager is dan de bodemsaneringsnorm. Dit betekent dat er voor 97% van de tuinen zelfs geen verder onderzoek geadviseerd wordt bij grondverzet bij grote graafwerken op basis van deze cyanide-metingen.

Voor de 4 tuinen met licht verhoogde waarden (iets hoger dan de richtwaarde voor vrije cyanide, maar beduidend lager dan de bodemsaneringsnorm) gelden enkel bepaalde adviezen in het geval de bodem uitgegraven en naar een andere locatie vervoerd worden (grondverzet). De betrokken mensen werden al afzonderlijk gecontacteerd met meer uitleg.

“Ik ben blij dat het project zo succesvol werd onthaald en dat uit de resultaten blijkt dat er algemeen gezien in de toplaag van de bodem geen probleem is rond cyanide en de mensen dan ook verder kunnen genieten van hun tuin”, aldus Demon. 

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen