woensdag, augustus 17, 2022
18.6 C
Brugge

Concessies graven: de vernieuwde Brugse aanpak werkt

In november 2021 communiceerde schepen van burgerzaken en bevolking Jasper Pillen (Open Vld PLUS) dat er nog 355 vervallen concessies niet verlengd werden. De nieuwe werkwijze die hij samen met zijn diensten heeft uitgewerkt, werpt alleszins haar vruchten af: “Intussen hebben we het aantal openstaande dossiers kunnen terugbrengen tot 191 concessies. Dat is de verdienste van de extra inspanningen die burgerzaken levert om nabestaanden te contacteren,” aldus schepen Pillen.

Een graf of een gedenkplaat op een begraafplaats wordt steeds vastgelegd voor een bepaalde duur. Dierbaren die niet wensen dat een graf na het verlopen van de concessie verwijderd wordt, moeten tijdig de concessie verlengen. Indien dat niet gebeurt zal het graf uiteindelijk geruimd worden door een gespecialiseerde firma. Wettelijk gezien moet een stadsbestuur een aantal zaken doen om nabestaanden te informeren over grafconcessies die aflopen: lijsten worden uitgehangen aan de begraafplaats en bordjes worden geplaatst aan het graf waarvan een concessie in het komende jaar zal vervallen. 

Brugge doet meer dan wettelijk verplicht is

Maar de stad Brugge gaat verder dan wat wettelijk verplicht is. “Zo is er ook een handige online toepassing die toelaat om in enkele muisklikken de datum waarop de concessie van uw geliefde vervalt op te zoeken. Door op geregelde tijdstippen, en zeker rond 1 november, deze website in de kijker te plaatsen merken we dat veel mensen actie ondernemen,” zegt schepen Pillen. Een analyse van de websitebezoeken toont aan dat het aantal bezoekers enorm opliep. Zo werden de laatste drie maanden van vorig jaar in totaal 4.836 opzoekingen gedaan. In andere maanden schommelt dat bezoekersaantal rond de 800 à 900 per maand.

En nu heeft de dienst burgerzaken – op vraag van schepen van burgerzaken en bevolking Jasper Pillen – nog extra stappen genomen om nabestaanden te contacteren. “De stadsdiensten proberen nu ook per brief contact op te nemen met geregistreerde nabestaanden,” aldus schepen Pillen. Ze deden dat eind 2021.

Aantal openstaande dossiers enorm teruggedrongen

In 2021 vervielen in totaal 527 concessies op Brugse begraafplaatsen. Dankzij de extra inspanningen van het stadsbestuur werd in heel wat dossiers snel duidelijk of nabestaanden wensten over te gaan tot verlenging van de concessie of niet. Zo bleven er eind december nog maar 191 dossiers over waarin het stadsbestuur nog geen contact had met nabestaanden. 

Voor 123 van die concessies werd in het verleden nog nooit eerder een aanvraag tot verlenging gedaan, of zijn er geen gegevens voor handen van in levend zijnde nabestaanden. Het gaat daarbij meestal over graven uit de jaren ’70. “Die nabestaanden zijn zeer moeilijk terug te vinden zonder de privacywetgeving te schenden. Om eventuele nabestaanden van die overledenen alsnog te bereiken, zal de stad Brugge nog via verschillende publieke kanalen communiceren,” zegt schepen Pillen.

Persoonlijke brieven zijn een succes

In de resterende 68 dossiers werd eind december nog een brief verzonden naar de concessiehouder of één van de nabestaanden. “Heel wat nabestaanden – die we nog niet eerder konden bereiken – reageerden al op die brief. Enkele onder hen willen ook effectief de concessie verlengen, anderen vroegen dan weer om de stoffelijke resten te vermalen tot as en in een urne te ontvangen. In dat opzicht is de nieuwe aanpak dus een groot succes! De rest heeft nog tot 1 februari de tijd om de concessie te verlengen, al proberen we ook hier maximaal flexibel te zijn” aldus schepen Pillen.

Zelf een concessie opvolgen

Wie zelf één of meerdere grafconcessies wil opvolgen, kan daarvoor ook terecht op de website van de stad Brugge: https://www.brugge.be/overzicht-begraafplaatsen. Ook aan de ingang van elk van de Brugse begraafplaatsen vind je een overzicht terug van de grafconcessies die komen te vervallen in het komende jaar.

Concessies kunnen verlengd worden voor 15, 25 of 50 jaar. Concessies die niet verlengd worden, worden aan de ‘Commissie Stedenschoon’ voorgelegd. Daar wordt beslist of een bepaald graf of een grafkelder al dan niet een uniek karakter heeft. Het kan daarbij gaan over het ontwerp, of de begraafplaats van een bekend persoon. De niet-weerhouden graven worden in de loop van het jaar 2022 afgebroken.

Meer informatie

Voor bijkomende informatie of voor het verlengen van een grafconcessie kan je contact opnemen met het Huis van de Bruggeling (balie overlijdens) via overlijden@brugge.be of op het nummer
050 32 44 95.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen