zondag, december 10, 2023

Lees ook dit...

Nieuwe cao voor Havenarbeiders in Zeebrugge

Het hart van onze maritieme economie, de haven van Zeebrugge, komt er een aanzienlijke verbetering voor de havenarbeiders?. In navolging van de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) tussen de werkgevers in de haven en de vakbonden die op 9 juni 2023 in werking is getreden, zijn er diverse wijzigingen uitgerold om de werkomstandigheden van havenarbeiders te verbeteren.

Eén van de meest spraakmakende veranderingen vooral op sociale media betreft de aanpassing van het kledijpakket. Niet alleen wordt de inhoud herzien, maar er wordt ook bijzondere aandacht besteed aan het comfort van de havenarbeiders. Bovendien worden de kledijpunten opgetopt tot 300, een wijziging die het welzijn en de veiligheid van de havenarbeiders ten goede komt.

Een andere belangrijke verandering is de manier waarop punten per shift worden toegekend. Voor meer vervuilende activiteiten, zoals het vastzetten van voertuigen (lashing roro), containers (lashing container) en zwaar materieel (lashing high & heavy), worden nu 2 punten per shift toegekend. Voor alle andere taken en praktijkdagen in beroepsopleidingen wordt 1 punt per shift toegekend.

Deze aanpassing werd op 28 juni 2023 voor het eerst geïmplementeerd en zal bij elke loonverwerking worden toegepast. Voor havenarbeiders die in meer vervuilende activiteiten werken, betekent deze CAO een verhoging van 1,5 naar 2 punten.

Een cruciale kanttekening bij deze ontwikkelingen is dat de afgetopte punten niet verloren gaan. In de periode september/oktober 2023, na het aanvullen van de voorraad, zullen de afgetopte punten opnieuw worden toegekend aan de betrokken havenarbeiders.

Een laatste opmerkelijke verduidelijking is dat de kledijpunten geen loon zijn, maar bedoeld zijn om de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s), waaronder werk- en beschermkleding, beschikbaar te stellen aan de havenarbeiders.

Deze nieuwe maatregelen, gerealiseerd door de gezamenlijke inspanningen van de vakbonden en werknemers in de nieuwe cao door alle partijen ondertekend op 9 juni van dit jaar, weerspiegelen de evolutie in de arbeidsomstandigheden binnen de haven van Zeebrugge. Door zorg te dragen voor het welzijn van de havenarbeiders, wordt de weg vrijgemaakt voor een duurzamere, veiligere en productievere werkomgeving.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten