dinsdag, april 23, 2024

Lees ook dit...

Urgentie voor Meer Bedrijventerreinen in West-Vlaanderen: Een Oplossing voor Economische Groei

In het hart van de economische ontwikkeling en welvaart staat West-Vlaanderen voor een significante uitdaging: de groeiende behoefte aan bedrijventerreinen. Deze regio, bekend om zijn dynamische kleine en middelgrote ondernemingen (Kmo’s) die de kern vormen van de lokale economie, zoekt naar wegen om bedrijvigheid naadloos te integreren in de stedelijke kernen en, waar nodig, nieuwe ruimtes te creëren voor deze vitale sector.

Hendrik Vermeulen, de regiovoorzitter van UNIZO Noord West-Vlaanderen, licht toe dat de bezettingsgraad van bedrijventerreinen in de regio opmerkelijk hoog is, met 87,6% algemeen en zelfs 90,2% in de economische subregio Brugge. Dit duidt op een prangende situatie waarbij een tekort van 143,5 hectare in Brugge een onmiddellijke dreiging vormt voor bedrijven die willen investeren en groeien, en daarmee bijdragen aan de regionale welvaart.

De lancering van planprocessen in de subregio’s Brugge en Roeselare om extra bedrijventerreinen te realiseren, geeft hoop op een doorbraak. UNIZO benadrukt het belang van een gemengde functie van kernen, waarbij niet alleen commerciële activiteiten maar ook openbare diensten en culturele instellingen geïntegreerd zijn, om een levendige en dynamische gemeenschap te bevorderen.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van lokale bedrijventerreinen die essentieel zijn voor Kmo’s. Deze bedrijven zijn vaak diep geworteld in hun gemeenschap, met sterke banden met klanten en werknemers. Het is daarom cruciaal dat er voldoende ruimte beschikbaar is voor zowel uitbreiding van bestaande bedrijven als voor startende ondernemingen.

Een ander aandachtspunt is de ’time to permit’, de periode die nodig is om de nodige vergunningen te verkrijgen. Deze is momenteel te lang, wat de groei en ontwikkeling van ondernemingen belemmert. UNIZO pleit voor het vereenvoudigen van de regelgeving en het beperken van bezwaar- en beroepsmogelijkheden om ondernemers meer rechtszekerheid en duidelijkheid te bieden.

De roep om meer bedrijventerreinen in West-Vlaanderen is duidelijk. Het is van cruciaal belang dat er snel gehandeld wordt om te voldoen aan de behoeften van Kmo’s en zo de economische welvaart van de regio te waarborgen. Door ondernemingen zowel in de kern van steden als op industrieterreinen de nodige ruimte te bieden, ondersteunt West-Vlaanderen een gezonde, groeiende economie die ten goede komt aan alle inwoners.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten