woensdag, augustus 17, 2022
18.6 C
Brugge

IVBO, de intercommunale in cijfers

IVBO, de intercommunale voor de inzameling en verwerking van het afval in het Brugse Ommeland heeft de afvalcijfers van 2021 bekend gemaakt. Daaruit blijkt dat het cijfer van huishoudelijk afval voor de gehele IVBO regio gemiddeld 200 kg/inwoner per jaar bedraagt. De OVAM-restafvaldoelstelling voor IVBO situeert zich op gemiddeld 169 kg/inwoner per jaar. De restafvalcijfers moeten dus nog aanzienlijk dalen maar IVBO maakt zich sterk dat die doelstelling haalbaar is.

De IVBO restafval cijfers tonen een daling van 213 kg/inwoner in 2020 naar 200 kg in 2021. Deze daling is een gevolg van het invoeren van de Nieuwe Blauwe Zak in april 2021 waardoor er veel meer verpakkingsafval vanuit de restafvalzak naar de blauwe PMD-zak verhuisde. Daarnaast zijn ook een aantal gemeenten in 2021 begonnen met het apart ophalen van het bedrijfsafval.

Bij de afzonderlijke gemeenten zijn het Damme en De Haan die het best scoren en ruimschoots hun individuele OVAM-doelstellingen halen. Damme, waar men in oktober 2020 de Diftar-ophaling en GFT-inzameling ingevoerd heeft, blijft met 118 kg/inwoner restafval maar liefst 34 kg onder het vooropgestelde cijfer van 152 kg. Ook De Haan slaagt erin om met 235 kg/inwoner 23 kg onder de doelstelling te blijven. De Haan behaalt dit puike resultaat door het bedrijfsafval via het Diftar systeem op te halen en door het afval van de campings niet meer via de huisvuilronde maar apart op te halen.

“We zijn op de goede weg, maar ik ben overtuigd dat we nog beter moeten kunnen doen ”, verklaart IVBO voorzitter  Minou Esquenet. ”Om beter te begrijpen hoe en waar we moeten bijsturen om de doelstellingen te halen, zullen we een sorteeranalyse laten doen van het aangevoerd restafval bij IVBO. Concreet betekent dit dat steekproefsgewijs de inhoud van een aantal ophaalwagens zal onderzocht worden om na te gaan welke afvalstromen er via het restafval aangeboden worden. Op basis van die resultaten kunnen we dan gerichte sensibiliserings- en communicatiecampagnes organiseren om de burgers te informeren hoe ze nog beter kunnen sorteren en dus centen besparen.” 

IVBO heeft intussen alvast een aantal maatregelen genomen die de hoeveelheid restafval in 2022 gevoelig zouden moeten doen dalen. Vooral de invoering van het apart ophalen van het groenten- en fruitafval, dat vanaf 1 januari 2022 in een afzonderlijke biologisch composteerbare GFT-zak opgehaald wordt, zou een positieve impact moeten hebben en het restafvalcijfer verder doen dalen.

“ We zullen het gebruik van de GFT-zak verder promoten en faciliteren”, aldus nog IVBO voorzitter  Minou Esquenet. “IVBO zal daarom deze zomer starten met de verkoop van geventileerde afvalemmertjes, ideaal om de GFT-zak op een hygiënische en geurvrij manier in te gebruiken”. 

Een andere maatregel die IVBO-gemeenten in staat moet stellen hun doel te halen, wordt het afzonderlijk ophalen van het bedrijfsrestafval. Door dit in een aparte ronde in te zamelen, komen deze hoeveelheden niet in de algemene cijfers van huishoudelijk afval terecht.

Deze maatregelen zullen in de toekomst zeker hun vruchten afwerpen en een positief effect hebben op de restafvalcijfers van zowel de individuele gemeenten als IVBO in haar geheel. We rekenen dan ook op onze inwoners die door goed te sorteren individueel allemaal hun steentje hiertoe kunnen bijdragen.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen