maandag, augustus 8, 2022
12.4 C
Brugge

‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ met dank aan Vives

Alle 13 Vlaamse lerarenopleidingen, waaronder die van VIVES, bundelen de krachten via het netwerk ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ om meer taal- en onderwijskansen te bieden aan kinderen in kansarmoede.

De pandemie liet bij een grote groep kwetsbare kinderen een grote leerachterstand na. Experts geven aan dat er zich een inhaalbeweging aandient om de kloof terug de dichten. Vandaar dit project.

Het netwerk ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ verenigt alle 13 educatieve bacheloropleidingen kleuter- en lager onderwijs in Vlaanderen rond één doelstelling: meer onderwijskansen bieden aan kinderen en zo meehelpen om kinder- en kansarmoede te doorbreken. Komend jaar wil het educatieve netwerk vooral het taalbewustzijn van leraren aanscherpen. Dat doet het via lokale projecten, lerende netwerken en onderwijsbrede communicatie. Een nieuw initiatief is alvast de Tipreeks ‘Sterke taal in de basisschool’ die Klasse voor het project maakte.

WERK MAKEN VAN GELIJKE KANSEN

De Nederlandse taal is een prioriteit in de Beleidsnota Onderwijs 2019-2024 van de Vlaamse Overheid. ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ wil leraren in het basisonderwijs en de lerarenopleiding dan ook op verschillende domeinen versterken. Denk aan taalstimulering en informatiegeletterdheid, positief omgaan met diversiteit in de klas, en voeling ontwikkelen voor leerkracht-kindinteracties die bijdragen tot een sterke taalverwerving.

SOCIALE CRISIS VERMIJDEN

Aandacht voor onderwijskansen is meer dan ooit nodig. Naast de steeds groeiende diversiteit in de Vlaamse basisscholen, heeft de ook coronacrisis de kloof tussen kinderen sterk vergroot. Zowel onderwijssociologen als onderwijseconomen voorspellen een sociale crisis, waarbij vooral kinderen met een lagere sociaaleconomische status en met een andere thuistaal dan het Nederlands het meeste risico lopen op een leerachterstand.

FOCUS OP SCHOLING EN VORMING

Om klasleerkrachten, student-leraren en andere professionals in het basisonderwijs te ondersteunen en te begeleiden, kiest ‘Kleine Kinderen Grote Kansen’ voor een evidence-informed aanpak. De lerende netwerken scheppen een inhoudelijk kader maar zetten ook in op workshops en inspiratiesessies. Inzichten, tools en casestudy’s worden gedeeld met het brede onderwijsveld via sociale media en het tijdschrift Klasse.

WAAIER AAN PROJECTEN

Elke lerarenopleiding heeft een eigen project waarbij het hierrond de interactie tussen de lerarenopleidingen en de basisscholen versterkt. En ook binnen de opleidingen zelf wordt intens gewerkt aan de versterking van het curriculum en de professionalisering van lerarenopleiders rond het thema taalverwerving. Daarnaast wordt samen met het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs een pilootproject opgezet rond informatiegeletterdheid bij aspirant-leraren lager onderwijs.

BREED GEDRAGEN OPDRACHT

 “De kennis van het Nederlands is de sleutel tot alle andere kennis. Nederlands is het vak dat alle andere vakken mogelijk maakt”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “De collectieve schoolsluitingen tijdens de coronacrisis hebben alle leerlingen geraakt, maar de kwetsbare leerlingen nog het hardst van allemaal. Dan gaat het ook over kinderen en jongeren die alleen op school Nederlands spreken en leren. We willen iedereen met een taalachterstand helpen, want taalachterstand vertaalt zich al snel in schoolse achterstand”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Het thema staat hoog op de agenda bij de Vlaamse Overheid, maar leeft ook bij leraren en lerarenopleiders aan de hogescholen. Kansen genereren en vergroten sluit bovendien ook perfect aan bij de missie van de Koning Boudewijnstichting.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen