woensdag, augustus 17, 2022
18.6 C
Brugge

Minder geweld tegen politie in West-Vlaanderen

Het aantal geregistreerde geweldplegingen tegen de politie in West-Vlaanderen is in 2021 met bijna één vijfde gedaald ten opzichte van 2020. Dat is opvallend, gezien de lange lockdown tijdens de eerste golf in 2020 en de rellen tijdens de manifestaties in Brussel het jaar daarop. Met 881 incidenten in 2021, of gemiddeld 2.4 per dag, blijft het cijfer wel hoog. Toch doet West-Vlaanderen het op dit vlak goed tegenover de andere provincies van het land. Dat blijkt uit cijfers opgevraagd door CD&V-Kamerlid Franky Demon aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Franky Demon: “Deze positieve evolutie mag ons geenszins afleiden van de zware druk die onze politiemensen dagelijks ervaren. De onaanvaardbare geweldplegingen van dit weekend hebben dat opnieuw pijnlijk aangetoond. Een gemiddelde van bijna ruim twee incidenten per dag is nog steeds hoogst problematisch. CD&V is dan ook voorstander van nultolerantie voor geweld tegen hulpverleners, dit werd ook opgenomen in de congrestekst. Ik ben tevreden dat minister Verlinden de problematiek serieus neemt. In haar beleidsnota staat dat ze de in 2021 voorbereide omzendbrief over geweld tegen de politie in 2022 zal publiceren. Er loopt ook een nationale campagne rond ‘wederzijds respect’. Ten slotte zet de minister in op burgerlijke partijstelling in strafprocedures waarbij sprake is van ernstig fysiek geweld tegen federale politie-inspecteurs.

Het aantal geregistreerde feiten in 2021 (881) ligt een stuk lager dan in 2020 (1120), 2019 (1157) en 2018 (1208). Landelijk daalde het aantal incidenten in 2021 nog sterker, met bijna één vierde. In West-Vlaanderen is de daling van het aantal feiten en pv’s in de kustgemeenten opvallend.

73% van deze incidenten leidde in West-Vlaanderen tot een proces verbaal. Dat percentage bleef de afgelopen vijf jaar relatief constant.

In absolute cijfers is het aantal incidenten in 2021 het hoogst in de politiezones Brugge (102), Oostende (76), Mira (49) en Ieper (47).

Bodycams

Franky Demon ziet een bijkomende oplossing in het gebruik van bodycams door politiediensten. “Bodycams hebben een dubbel voordeel. Geweldplegers tegen politiemensen kunnen gemakkelijker geïdentificeerd worden. Daarnaast bieden ze beter inzicht in de aanleiding en het verloop van incidenten. Al te vaak is het onderzoek aangewezen op fragmentarisch beeldmateriaal op sociale media. Ik ben tevreden dat minister Verlinden de inzet van bodycams nu logistiek en juridisch voorbereidt.”

 In 2021 werd er een overheidsopdracht gelanceerd voor de aankoop van 3.135 bodycams voor de Federale Politie. De gunning wordt verwacht begin 2022. De camera’s zullen in de tweede helft van 2022 kunnen worden ingezet. “Deze overheidsopdracht betreft een overeenkomst van 6 jaar voor de aankoop van bodycams en staat ook open voor de lokale politiezones, maar zij moeten zelf instaan voor de uitvoering, vanaf de bestelling tot en met de betaling. Ik roep de lokale zones op hierop in te tekenen”, zegt Demon.

“We werken ook aan een aanpassing van het wettelijk kader met betrekking tot de bodycams”, geeft Demon aan. Het controleorgaan op de politionele informatie (COC) heeft immers in een advies van mei 2020 aangegeven dat de bepalingen van de wet op het Politieambt (WPA) toereikend zijn voor het gebruik van bodycams, maar dat de bepalingen in de WPA verduidelijkingen behoeven. De politiediensten hebben daartoe nu een wijzigingsvoorstel uitgewerkt dat minister Verlinden ter bespreking zal voorleggen binnen de regering. Tegelijkertijd zal de politie ook nieuwe interne richtlijnen uitwerken om het gebruik en de werking van de bodycams te uniformiseren. Bij de bespreking van de beleidsnota heeft de minister aangegeven dat zij verwacht dat deze wijzigingen medio 2022 zullen kunnen worden doorgevoerd.

Cijfers West-Vlaanderen:

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen