5.4 C
Brugge

In juni 2020 startte Stad Brugge met de functionele aanpassings-, optimalisatie- en restauratiewerkzaamheden van het Conservatorium. Na twee intensieve verbouwingsjaren wordt het vernieuwde Huis Claesman weer in gebruik genomen door het muziekconservatorium. Dit gebeurt in twee fasen. Eind augustus verhuisden alle piano’s en het materiaal naar het schoolgebouw, waar de lessen een aanvang namen op maandag 5 september. Alle bouwfasen zijn nu achter de rug en vandaag vindt de officiële opening plaats van het gerenoveerde Stedelijk Conservatorium.

Burgemeester Dirk De fauw

Op maandag 8 juni 2020 zijn de werkzaamheden gestart voor de renovatie aan het Conservatorium. Het gebouw is een van de vele bijzondere locaties in de stad. In 1742 verrees hier een stijlvol stadspaleis door de heer Albert Claesman. Het woonhuis is gebouwd volgens het Franse principe ‘entre cour et jardin’, tussen koer en tuin. Dit typeert nog steeds het herenhuis.

De Franse smaak en architectuurregels komen het sterkst naar voor in de ruimte-indeling. Zicht- of circulatieassen spelen hierin een belangrijke rol. De enfilade des portes is een opeenvolging van vertrekken waarvan de deuren in één lijn liggen en een doorkijk mogelijk maken. Hoe hoger de welstand van de bewoners, hoe langer de enfilade. In het Conservatorium is de enfilade bijna 40 meter.

In 1852 werd het stadspaleis, in opdracht van een nieuwe eigenaar, door architect Alleweireldt onder handen genomen. Zijn hand is onder andere herkenbaar in het ronde bovenlicht dat de 18de-eeuwse slingertrap van bovenaf verlicht.

In 1885 besliste het College om het Conservatorium, toen gevestigd aan de Langerei, te verhuizen naar het 18de-eeuwse herenhuis. Sinds 1886 is het Stedelijk Conservatorium hier ondergebracht.

Sinds 1974 is het stedelijk Conservatorium van Brugge beschermd als monument.

Ik dank directeur Bart Naessens en zijn voltallige equipe voor de medewerking en het geduld. De voorbije verbouwingsjaren waren ongetwijfeld niet evident, maar al het wachten wordt nu zeker beloond. Na twee intensieve verbouwingsjaren wordt het vernieuwde Huis Claesman weer in gebruik genomen door het muziekconservatorium.

Zo dadelijk zullen schepen Minou Esquenet en schepen Jasper Pillen wat meer duiding geven over de werkzaamheden en de specifieke invulling van de lokalen en website en huisstijl die ook vernieuwd werden.

Schepen van Klimaat en Energie en Facilitair Beheer Minou Esquenet

Zoals toegelicht op het persmoment van eind augustus hebben we dit 18de eeuwse stadspaleis met de grootste zorg in ere hersteld. Voor deze ambitieuze restauratiewerken zijn we de uitdaging aangegaan om een meer dan 200 jaar oud monument aan te passen aan de hedendaagse eisen van de gebruikers én de huidige energievereisten. Door op een doordachte manier verschillende ingrepen te combineren, zijn niet enkel nieuwe ruimtes gecreëerd, is de toegankelijkheid en de akoestiek verbeterd, maar zijn ook energiebesparende maatregelen genomen. Het gaat om isolatie, ledverlichting, nieuwe ramen, future-proof stookinstallatie en fotovoltaïsche panelen.

Sinds dat laatste permoment van eind augustus werd hard gewerkt om drie nieuwe ingrepen in het Huis Claesman te realiseren.

Uit de ruimtelijke analyse van het voormalige herenhuis bleek dat de structuren uit de jaren ‘80 algemeen verouderd waren en vanuit historisch, ruimtelijk en architecturaal oogpunt weinig meerwaarde boden aan het gebouw. Door een grondige aanpak konden we de algemene ruimtelijke en functionele organisatie van het conservatorium weer op punt stellen met het oog op de toekomst én aandacht voor de erfgoedwaarde.

Concreet werd dit vertaald in een volledige vernieuwde danszaal volgens de huidige normen en eisen. Op de plaats van de huidige leraarskamer kwam er centraal in het gebouw op het gelijkvloers ruimte vrij voor nieuwe sanitair en op de verdieping een nieuw (opdeelbaar) leslokaal. 

Beide nieuwbouwzones zitten volledig ingesloten in het gebouw, waardoor natuurlijke daglichttoetreding enkel mogelijk is via het dak. Dit resulteert in een spel van daklichten, afgestemd op de bouwhoogtes van het omliggende stadsweefsel. Deze lokalen krijgen door de dynamisch uitwaaierende daklichten een heel specifieke en eigen ruimtelijkheid .

Deze grondige herziening liet toe om gericht in te grijpen binnen de complexiteit van het Conservatorium. Het resultaat is veelvoudig, zowel op functioneel, technisch en ruimtelijk vlak. De strategische zones vormden het vertrekpunt om de overige ruimtelijke ambities verder uit te werken. Overbodige lagen werden integraal weggehaald, om andere lagen terug te versterken. Deze grondige herziening liet toe om sterker in te zetten op meer authentieke en (historisch) waardevolle delen van het gebouw en de verknoping tussen oud en nieuw te versterken

Deze aanpak versterkte niet enkel de algemene ruimtelijkheid van het gebouw, maar ook de leesbaarheid, de oriëntatie en de ‘way-finding’ doorheen het Conservatorium.

Oude doorzichten werden in eer hersteld – zoals de ‘enfilade des portes’ op gelijkvloers en verdieping. Waar mogelijk werden nieuwe zichten op waardevolle elementen geïntroduceerd, zoals het zicht vanuit de nieuwe dansklas op de oude (buiten-)muren van de huiskapel. Bestaande zichtassen vanuit de trappenhal werden versterkt en een nieuw doorzicht werd toegevoegd dankzij een ruitvormige opening op de verdieping, ingeschreven in de maat van de reeds aanwezige openingen.

Aangezien de functie van conciërge vervalt, kwam ook de woning in het voormalige koetshuis vrij. Dit gaf ons de opportuniteit om de koergevel terug op te bouwen naar origineel model, maar wél met hedendaagse bouwmethodes (stalen beglaasde deurgehelen / gepigmenteerd architectonisch beton), zodat het duidelijk leesbaar is dat dit een 21ste eeuwse toevoeging is. Daarenboven creëerden we hiermee een extra functie tot het gebouw, met name een polyvalente klas dat voor diverse functies zal kunnen ingezet worden: een klein concertje waarbij de deuren geopend worden richting de binnenkoer; een ruimte voor meetings/workshops/… om te delen met de andere culturele partners in de buurt…

Ook aan waterbuffering en hergebruik is gedacht. Om duurzaam om te gaan met water werd op de binnenkoer voor de polyvalente klas een regenwaterput van 20.000 liter geïnstalleerd. Zo wordt regenwaterrecuperatie toegepast voor alle toiletten. Er is ook een bufferput van 15.000 liter geplaatst om intense buien op te vangen.

De restauratie van de kapel met de aansluitende waardevolle salons op het gelijkvloers werd ook afgerond. Deze werkzaamheden omvatten de restauratie van de kapel met de glas-in-loodpanelen, de houten lambrisering van de Ryelandt-kamer, de monumentale dubbele deuren, de restauratie van de wandkasten en de marmeren schouwen, schilderwerken en de vergulding op de houten lambrisering. Op korte termijn zal de bibliotheek van het Conservatorium hier ondergebracht worden.

Stad Brugge werkte voor de realisatie van dit project samen met architectenbureau STUDIOBONT en studiebureau AIKO. Voor het restauratiedossier werkte Stad Brugge samen met Conservatiearchitecten Benoit Delaey.

Schepen van Onderwijs Jasper Pillen

Deze heringebruikname voelt meer dan gewoon thuiskomen. Iedereen met een hart voor het Stedelijk Conservatorium van Brugge is blij dat we terug thuis zijn in de Sint-Jakobsstraat. Sinds 1886 is het Conservatorium hier thuis en met de gemaakte investeringen van de voorbije jaren zijn we klaar om daar nog eens 150 jaar bij te doen. Het Conservatorium staat al die tijd al gekend voor haar kwalitatief kunstenonderwijs in de beste omstandigheden. Vandaag met de heringebruikname zetten we opnieuw een grote stap.

Samen met de dienst Communicatie & Citymarketing van Stad Brugge legde het Stedelijk Conservatorium een creatief parcours af om tot een nieuwe huisstijl te komen. Deze stijl wordt gedragen door drie sterke logo’s, een drieluik van de kunstdisciplines Muziek-Woord-Dans dat kan samensmelten tot één algemeen logo. Dit beeldmerk is gebaseerd op het historische bovenlicht van de hoofdingang van het vernieuwde gebouw. De nieuwe huisstijl wordt tegelijk doorgetrokken in een gloednieuwe kunstige website dat dienst zal doen als het informatieve venster van de school. Zo steekt het 175 jaar jonge Conservatorium zich volledig in een nieuw jasje.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen