17.2 C
Brugge

Ook de vzw Marcus Gerards tegen bouwaanvraag “De Spie”

De vzw Marcus Gerards heeft een bezwaar ingediend tegen de bouwaanvraag vanwege de West-Vlaamse  Intercommunale, betreffende het project De Spie.

Het bezwaar betreft het geheel van het voorgestelde ontwerp en meer bepaald over de sloping van de jachtwachterswoning. Dit bijzonder waardevol gebouw, dat verdient als monument te worden beschermd, dateert van circa 1730.Tot voor kort was het bewoond en het heeft als roeping om verder bewoond te blijven. Des te meer omdat het een van de weinig overgebleven authentieke gebouwen is in de poldervlakte.

Het gebouw staat volgens de vzw niet alleen op de ministeriële lijst van het Bouwkundig erfgoed, maar het gaat om een in 1998/99 gerestaureerd gebouw, waarvoor de stad Brugge een toelage van 750.000 of 950000 BEF heeft verleend. Op deze eigendom rust een erfdienstbaarheid non modificandi, bevestigd bij akte van 5 februari 1999, verleden door notaris Bernard Maertens. 

Het zou onbegrijpelijk en onaanvaardbaar zijn, moest de stad Brugge er mee instemmen een gebouw te laten slopen waar ze nog maar recent een aanzienlijk restauratietoelage heeft aan toegekend. Bij de VZW twijfelen er dan ook niet aan dat men de aangevraagde omgevingsvergunning zal weigeren.

Voormalige jachtwachterswoning, nu in gebruik als woning. Huidig uitzicht resultaat van consoliderende “Kunstige Herstelling” naar ontwerp van architect Pascal Monbaliu (Dudzele).

Oost-west georiënteerde eenlaagsvleugel met T-vormige plattegrond onder pannen zadeldak (Vlaamse pannen) gevat tussen twee puntgevels voorzien van vlechtingen. Midden 18de eeuw. Verankerde baksteenbouw, beschilderd boven een zwart gepekte plint. Op de begane grond rechthoekige muuropeningen in een vlakke bakstenen omlijsting voorzien van oren, neuten en geprofileerde waterlijst. Inkomdeur in vlakke omlijsting met oren en neuten onder geprofileerde waterlijst. Erboven een omlijste blinde oculus. Zij- en puntgevel voorzien van een rondboogvenster in een vlakke bakstenen omlijsting waarboven een blinde oculus.

Interieur. Gaaf bewaard. Zogenaamde “bestekamer” met beschilderde balkenzoldering voorzien van versierde balksleutels. Schouwelement met houten beschilderde bekleding in Lodewijk XVI-stijl, rechts ervan ingebouwde vitrinekast in sobere Lodewijk XV-stijl. Keuken met beschilderde balkenzoldering en monumentale laatgotische haard voorzien van natuurstenen geprofileerde rechtstanden met peerkraalmotief op versierd voetstuk, eindigend op een mannen- en vrouwenhoofd. Houten schouwbalk afgewerkt met een geprofileerde lijst. Haardwand afgewerkt met een in kruismotief aangebrachte geglazuurde, zogenaamde schildpadtegels.
Opkamer met oude opgeklampte deur met oorspronkelijk hang- en sluitwerk. Houten voutetrap, tevens luik die toegang geeft tot de overwelfde kelder. De hoogkamer is onderkelderd door een grote en kleine kelder respectievelijk voorzien van graat- en tongewelf.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen