dinsdag, juli 5, 2022
12.4 C
Brugge

Overbevolking ergste kwaal binnen de Gevangenis van Brugge

De overbevolking is de ergste kwaal waar de gevangenis van Brugge onder te lijden heeft. Volledige cijfers zijn er niet, maar steekproeven in de loop van het voorbije jaar gaven voor de Mannenafdelingen een gemiddelde overbezeting met 17,6 % aan. Dit betekent een effectieve bezetting van 602 gedetineerden, tegenover een capaciteit van 512 gedetineerden). Deze situatie heeft een nieuw begrip opgeleverd: de grondslapers, gedetineerden die geen bed hebben maar op een matras op de grond of een tafel moeten slapen. Hun aantal schommelt, maar bedraagt nooit minder dan 10 en kan oplopen tot 40 per nacht. De beslissing van het hoofdbestuur in Brussel om het bed in éénpersoonscellen te vervangen door een stapelbed vermindert wel het officiële aantal grondslapers, maar vormt geen begin van oplossing voor de overbevolking.

De overbevolking is op haar beurt mee verantwoordelijk voor andere ernstige problemen in de gevangenis. Zo is er een direct verband tussen overbevolking en agressie: teveel mensen bijeenproppen in veel te krappe cellen lokt geweld uit. En dat leidt op zijn beurt tot een overaccentueren van alles wat met veiligheid te maken heeft, ten nadele van alle andere beleidsdoelstellingen, de nood aan integratiebeleid bijvoorbeeld. Om maar te zeggen: het probleem van de overbevolking aanpakken is dé sleutel om veel andere problemen en frustraties binnen de gevangenis opgelost te krijgen.

Dat staat te lezen in het Jaarverslag 2021 dat de Commissie van Toezicht bij het Penitentiair Complex Brugge samenstelde en nu gepubliceerd is. Elke gevangenis in België heeft zo’n Commissie van Toezicht, die uit vrijwilligers bestaat. Zij zien toe op de correcte bejegening van de gedetineerden, op het respecteren dus van de elementaire rechten van de gedetineerden en de nog niet veroordeelde beklaagden.

De Brugse Commissie van Toezicht kreeg het voorbije jaar 424 grieven van gedetineerden te behandelen. Vele daarvan betroffen een medisch probleem, niet verwonderlijk als je weet dat de gevangenis van Brugge de enige in Vlaanderen is met een medische boeg. De Commissie noteerde daarnaast een heel aantal problemen in verband met de kantine, waar gedetineerden onder meer voedingswaren en producten voor persoonlijke hygiëne kunnen bestellen, en klachten over de houding van personeelsleden, zoals racistisch taalgebruik of discriminerend gedrag.

Ook over de voeding is de ontevredenheid groot. Dat hoeft niet te verwonderen: na zo’n 31 jaar – de gevangenis opende in 1991 – was de keuken helemaal uitgeleefd en moest de Regie der Gebouwen tot volledige vernieuwing ervan overgaan. Dat heeft veel voeten in de aarde gehad en de besluitvorming heeft lang aangesleept. Voor de gedetineerden betekent de renovatie momenteel dat zij ’s middags meer dan één jaar lang dag na dag alleen maar een bakje diepgevroren kost te eten krijgen, met bovendien (te) weinig fruit en groenten.

Het Jaarverslag van de Commissie bevat nog andere passages die op zijn minst de wenkbrauwen doen fronsen. Dat het aantal geïnterneerden in de Brugse gevangenis weer toeneemt bijvoorbeeld. Veelal gaat het om problematische geïnterneerden, die al in een Forensisch Psychiatrisch Centrum of een psychiatrisch ziekenhuis of zelfs een Spoedgevallendienst verbleven maar daar niet mochten blijven.

Of dat het Belgisch gevangeniswezen er nog altijd niet in geslaagd is om een fixatieprotocol op te stellen, regels die bepalen in welke gevallen en op welke wijze gedetineerden vastgebonden mogen worden. Elk Woonzorgcentrum in Vlaanderen heeft zo’n protocol, de Belgische gevangenissen niet.

Het Jaarverslag 2021 bevat ook een afzonderlijk hoofdstuk over de medische zorg in de gevangenis en besteedt uitgebreid aandacht aan de strafcellen. Het bevat aanbevelingen voor de plaatselijke directie, voor het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen en voor de minister van Justitie, en geeft ook aan welke prioriteiten de Commissie zich voor haar eigen werking stelt in 2022.

Het Jaarverslag van de Commissie van Toezicht Brugge kan geraadpleegd en gedownload wordt op https://ctrg.belgium.be, dat is de website van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. Op de startpagina klik je ‘Publicaties’ aan. Je vindt er de jaarverslagen van alle Belgische Commissies van Toezicht, waaronder die van Brugge.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen