dinsdag, februari 27, 2024

Lees ook dit...

Nieuwe Voetbalwet Tackelt Geweld in Stadions: Kamerlid Franky Demon Juicht

In een recente verandering van de voetbalwetgeving heeft de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer groen licht gegeven voor strengere sancties bij het gebruik van geweld en pyrotechnische middelen in en rond voetbalstadions. De wijzigingen volgen op parlementaire vragen van Kamerlid en Brugs schepen van Sport Franky Demon (cd&v), die zich heeft ingespannen om de veiligheid bij voetbalwedstrijden te verbeteren.

Demon, die al geruime tijd opkomt voor strengere maatregelen, reageerde verheugd: “Hiermee versterken we de strijd voor een veilige voetbalbeleving.” Zijn eerdere wetsvoorstel bepleitte hogere straffen voor aanzetten tot geweld tegen stewards en hulpverleners.

Binnenlandse Zaken-minister Annelies Verlinden (cd&v) heeft een wetsontwerp gepresenteerd dat deze veiligheidskwesties grondig aanpakt. Het voorstel bevat onder andere een zorgvuldigheidsplicht voor voetbalclubs om proactieve maatregelen te nemen tegen pyrotechnische middelen, strengere sancties bij het falen van camerabewaking en hogere boetes voor clubs die in gebreke blijven. De minimumboete stijgt naar €10.000.

Voor Demon was het hoogtepunt van het wetsontwerp de verhoogde straffen voor geweld tegen veiligheidspersoneel. Zijn eerdere voorstel om de sancties te verdubbelen voor het aanzetten tot geweld tegen stewards en hulpverleners werd unaniem goedgekeurd door de Kamer. “Ik ben blij dat de minister dit verder uitbreidt en het nieuwe wetsontwerp op dit elan verder gaat.” Volgens de nieuwe wet zullen alle veiligheidsberoepen, inclusief de politie, gelijk behandeld worden, met sancties voor geweldsdelicten die oplopen tot een minimum stadionverbod van vier jaar en een minimum administratieve geldboete van €2.500.

Het wetsontwerp van Verlinden voorziet ook hogere sancties voor het hanteren van Bengaals vuur en pyrotechnische middelen. De minimumsanctie voor het gebruik van Bengaals vuur wordt een administratieve geldboete van €1500 en een stadionverbod van 30 maanden. Voor het hanteren, bezitten of binnenbrengen van pyrotechnische voorwerpen, of voor het bezitten of binnenbrengen van Bengaals vuur, bedraagt de minimumsanctie een administratieve geldboete van €1000 en een stadionverbod van 2 jaar.

Tot slot krijgen stewards en bewakingsagenten meer bevoegdheden om identiteitscontroles uit te voeren in het kader van de tickets op naam.

“Dit wetsontwerp getuigt van ambitie en moet ervoor zorgen dat iedereen voetbal op een veilige en aangename manier kan beleven. Ik hoop dan ook dat we snel progressie kunnen maken met de behandeling van dit wetsontwerp in de Kamer. Ik zal het alvast volop steunen.”, besluit Kamerlid Franky Demon.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Populaire berichten