zaterdag, september 24, 2022
12.6 C
Brugge

Site ‘Huize Minnewater’ krijgt nieuwe bestemming

Site en gebouwen ‘Huize Minnewater’ krijgen een nieuwe invulling Deze locatie zal het nieuwe dienstverleningspunt van de Stad worden én met de herbestemming van deze parel zetten we onze reputatie als erfgoed stad nog kracht bij! Tegen 2026 in gebruik als middelpunt voor al jullie vragen, maar ook als multifunctioneel bruikbare site.

Ook de binnentuin krijgt een openbare functie.

“De nieuwbouw voor het rusthuis Minnewater aan de Sint-Pietersplas is bijna klaar, zegt burgemeester Dirk De fauw. We zeggen de huur van het Huis van de Bruggeling op tegen eind 2024. Het Huis van de Bruggeling verhuist naar ‘Huize Minnewater’, in de binnenstad. De mooie binnentuin zal opengesteld worden”.

Sinds 15 oktober 2016 is de dienstverlening van de Stad gecentraliseerd in het Huis van de Bruggeling, aan het Stationsplein. Uiterlijk vóór 1 juli 2024 kan Stad Brugge een opzeg betekenen voor de tweede periode van tien jaar huur van het huidige ‘Huis van de Bruggeling’. Ook komt ‘Huize Minnewater’ vanaf volgend jaar effectief leeg te staan, waardoor een keuze over de toekomstige bestemming zich opdringt.

Huize Minnewater bevindt zich strategisch op een bijzonder interessante locatie, die binnen enkele jaren nog interessanter zal worden na de herinrichting van de R30 en de stationsomgeving kant binnenstad. De site zal, via de onderdoorgang onder de R30 en de nieuwe bruggen over het water, rechtstreeks bereikbaar worden vanuit het station.

Daarnaast sluit de site aan bij het heringerichte Koning Albert I-park, waardoor de herbestemming van Huizen Minnewater als het ware het sluitstuk kan worden van 20 jaar stadsvernieuwing in die omgeving.

Verstandige investering

De voorbije tien jaar waren er ook heel wat nieuwe ontwikkelingen en evoluties waarmee rekening moet gehouden worden. De coronapandemie zorgde voor een versnelde invoering van het telewerk, de continu stijgende energieprijzen en de inspanningen die nodig zijn in functie van de realisatie van o.a. het klimaatplan dwingen de Stad ertoe om na te denken over de toekomstige aanpak van de stadsgebouwen en net zoals bij elke lokale overheid staan ook in Brugge de stadsfinanciën onder druk.

De huur van het huidige ‘Huis van de Bruggeling’ legde de voorbije jaren een druk op de exploitatie. Vandaar dat de keuze gemaakt wordt om niet langer te huren, maar om te investeren in een eigen eigendom.
Door de herlocalisatie van diensten is het de bedoeling om, zo mogelijk, enkele strategisch gelegen panden of sites te verkopen, waardoor de gebouwenportefeuille kleiner wordt.
Bovendien worden, door nu knopen door te hakken rond de toekomstvisie in de huisvesting, heel wat tussentijdse investeringen of kosten in bestaande infrastructuur vermeden.

Multifunctioneel bruikbare site

Het college van burgemeester en schepenen kiest er dus voor om het huisvestingsdossier voor het stadspersoneel en het dienstverleningspunt van de Stad te koppelen aan de herbestemming van ‘Huize Minnewater’. Het is de ambitie om er een multifunctioneel bruikbare site van te maken, van en voor de Bruggeling.

In een gebouwgedeelte wordt de klantgerichte dienstverlening gecentraliseerd. Het gaat om de verhuis van het huidige ‘Huis van de Bruggeling’, aangevuld met de dienstverlening van het ‘Sociaal Huis’, die zich nu nog in de Hoogstraat bevindt. De verder invulling van het ‘Huis van de Bruggeling’ zal de komende periode nog verder aangevuld worden met andere stadsdiensten.

Stadsmedewerkers die met de auto naar het werk komen, zullen hun wagen kunnen parkeren op de stationsparking. Met de nog te realiseren onderdoorgang onder de R30 en de bruggetjes over buiten- en binnengracht, ligt de parking aan het station op wandelafstand van de werkplek.

De site ligt ook dicht bij het knooppunt van de bussen van De Lijn en van de aangename fietsroute die de Vesten vormen. Stad Brugge heeft hierin ook een voorbeeldfunctie: de Stad wil het fietsgebruik van en naar het werk stimuleren en dus dicht tegenaan de werkplek wél fietsenstallingen, maar geen autoparkings meer voorzien. 

Ruimte voor co-working, start-ups en verenigingen

In het andere bouwgedeelte komt het ‘Huis voor de Bruggeling’ met ruimte voor Brugse verenigingen en waar een polyvalent ruimtegebruik centraal staat. In die zone wordt bijvoorbeeld verhuur van co-working ruimte of kleine kantoorruimtes voorzien. Daarnaast zijn er ook heel veel beschikbare vergaderlokalen die kunnen verhuurd worden aan Bruggelingen of lokale verenigingen.

Er is ook ruimte voor start-ups en voor bijvoorbeeld de uitbating van een fietsherstelplaats of een kinderdagverblijf. Binnenkort start de Stad met een zoektocht om deze invulling te concretiseren. Zodoende geeft het stadsbestuur een groot deel van dit iconisch gebouw ook terug aan de Bruggeling, als het ware een ‘urban village’ voor de Bruggeling met tal van functies.

Tentoonstellingshal en bistro/café met tuinterras

Tussen het ‘Huis van de Bruggeling’ en het ‘Huis voor de Bruggeling’ ligt een polyvalente en multifunctionele onthaalzone. Deze bestaat onder andere uit een praktische ontvangstruimte, waar bezoekers geleid worden naar beide ‘gebouwgedeelten’. De bestaande kapel die nu in het verlengde van de ingang aan de Prof. J. Sebrechtsstraat ligt, zal worden gebruikt als een polyvalente ontmoetingsruimte en/of tentoonstellingshal.

Daarnaast wordt in deze zone ook een bistro/café voorzien, met een tuinterras. Alle bezoekers en gebruikers van de site zullen daar terecht kunnen om even te verpozen, net zoals de toevallige passant die geniet van de Vesten.

Een belangrijke troef van de site is de mooie binnentuin. Tot op vandaag is deze afgesloten door een beschermde muur. Het is de ambitie om ook deze groene ruimte maximaal te activeren.

Timing en budget

Het is de bedoeling om de vernieuwde site in de eerste helft van 2026 in gebruik te nemen. De dienstverlening naar de Bruggeling zal steeds gegarandeerd worden.

De kost wordt geraamd op 22.751.500 euro (incl. btw) voor de grondige aanpak en volledige inrichting van dit grootschalig project. Het is echter een toekomstgerichte investering.
Enerzijds vervalt de huur van het Huis van de Bruggeling voor de periode 2026-2036 en anderzijds moet de optelsom van de reguliere te verwachten kosten voor het energieverbruik, de onderhoudskosten, de schoonmaakkosten en het normaal noodzakelijk investeringsonderhoud dat nodig zou zijn voor heel wat andere gebouwen ervoor zorgen dat dit een verstandige investering is waardoor de Stad ‘wint’ door structureel en duurzaam te investeren in een gericht stadseigendom en hoge recurrente kosten vermijdt bij een verschillende andere gebouwen.”

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen