zaterdag, juni 25, 2022
16.2 C
Brugge

Stad Brugge krijgt een hydroloog

Gemeenteraadsleden Dirk Barbier en Pol Van Den Driessche (N-VA) vroegen vanuit de oppositie aan   het stadsbestuur om te onderzoeken of een deel van het ongelooflijk vele regenwater dat nu op de Brugse kerkdaken neervalt en wegvloeit in de riolen voortaan op te vangen en te gebruiken.

“De aangehaalde opportuniteit om water van kerkdaken te hergebruiken is absoluut ook in Brugge aanwezig, zegt burgemeester Dirk De Fauw in een reactie. Vanaf de start van deze legislatuur werden deze opportuniteiten dan ook onderzocht door de Stad”.

Dit onderzoek mondde uit in een eerste project, met name de heraanleg van de Bloemenwijk (Assebroek). In dit project wordt niet enkel de wegenis en riolering heraangelegd, maar voorzien we ook ondergrondse regenwatertanks om het overtollige neerslagwater van de wegenis én van de Sint-Katarinakerk op te vangen in functie van hergebruik door de stadsdiensten. Daarbij voorzien we zelf een slimme sturing op deze regenwaterputten, die toelaten om de putten te ledigen net voor felle regenbuien, zodat de putten optimaal hun rol vervullen om het water bij piekbuien vast te houden en een overbezetting van het regenwaterstelsel en het oppervlaktewater te vermijden.

“De bedoeling is om de buffering en het hergebruik van water van kerkdaken ook in andere projecten waarbij de wegenis grenzend aan kerken wordt heraangelegd te onderzoeken, én uit te voeren indien dit technisch mogelijk is”, zegt de burgemeester. 

Dergelijke ingreep om maximaal te ontharden en regenwater af te koppelen in functie van hergebruik is niet enkel kansrijk voor wat betreft kerken, maar ook voor wat betreft alle grote en kleinere verharde oppervlaktes. In de klimaatadaptatieplannen voor de binnenstad (opgemaakt en goedgekeurd) en de deelgemeenten (opgemaakt en in traject naar goedkeuringen) worden deze kansen voor het ganse grondgebied onderzocht en vertaald in een concreet actieplan. Deze actieplannen worden stap voor stap gerealiseerd.   

Om dit te coördineren vanuit de nodige expertise werd een hydroloog aangeworven bij de cluster Openbaar Domein, deze komt volgende week in dienst bij het Brugs stadsbestuur.

“De komende jaren willen we verder doorwerken op deze thematiek. Zo werd gevraagd aan de strategische cel om in het kader van het klimaatplan na te gaan of er, in samenwerking met de kerkfabrieken en buurtbewoners, bijkomende initiatieven kunnen genomen worden rond het opvangen en gebruiken van regenwater afkomstig van de kerkdaken. Ook het burgerbudget kan hierbij als hefboom gebruikt worden”, besluit burgemeester De fauw.

“Het stadsbestuur ziet de absolute opportuniteit, zegt raadslid Pol Van Den Driessche. De partijwijst ook op de aanwerving van de hydroloog én de bereidheid om samen met de oppositie dit voorstel te realiseren”.

Wat is een hydroloog?

Een hydroloog is een deskundige op het gebied van de waterkringloop. In de praktijk begint het vakgebied van de hydrologie op het moment dat de regen gevallen is, en niet verdampt. Daarmee sluit het vakgebied aan op de meteorologie.

Vervolgens houdt een hydroloog zich bezig met de vraag hoeveel water er door sloten, drainage of afstroming over de oppervlakte wordt afgevoerd, en hoeveel er de bodem intrekt. Hydrologen die zich met dergelijke slootsystemen bezighouden zijn de oppervlaktewater-hydrologen.

Als het water de bodem intrekt komt het langs de wortelzone van de gewassen bij het grondwater. De hydrologen die zich bezighouden met de vochtvoorziening voor landbouwgewassen noemen we agrohydrologen.

De grondwaterhydrologen (of geohydrologen) houden zich bezig met de stroming van water door de diepere ondergrond. Van daaruit kan het water zich weer naar de oppervlakte begeven (kwel) of steeds dieper de ondergrond intrekken. Uiteindelijk kan het in de zee terechtkomen, of worden opgepompt, bijvoorbeeld door een pompstation van een waterleidingbedrijf.

Omdat het niet alleen om de omvang van de stromen gaat, maar ook om de chemische samenstelling, is er nauw contact met bodem- en geochemici.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen