vrijdag, juli 1, 2022
15.2 C
Brugge

Trash & Treasure nog tot 22 januari

In een tiental meesterlijke werken verkent de Belgische kunstenares Cindy Wright de cyclus van het leven en van de planeet. De levende wereld produceert door de uitwisseling van materie en energie met haar omgeving wonderen en genereert afval. Het is zelfs wat het kenmerkt. Maar de machine lijkt op hol geslagen te zijn. En de begrippen verwondering en verspilling zijn niet meer duidelijk, er heerst verwarring. Wonderen kunnen bedrieglijk zijn en kunnen het gevolg zijn van een dreigende invasie voor de mens, die wel eens zijn eigen afval zou kunnen worden. (Peperstraat 3 , Brugge)

CINDY WRIGHT

Cindy Wright is een Belgische kunstenares geboren in 1972 in Herentals. Als kind was het tekenen een manier om aan de verveling te ontsnappen, maar al gauw werd het een echte passie. In 1996 behaalde zij een Master in de Beeldende Kunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen. In 2006 werd zij laureate van het prestigieuze Hoger Instituut voor Schone Kunsten in Antwerpen.

Zij woont en werkt in Antwerpen. Haar werk is ondertussen tentoon- gesteld in vele Europese landen en in de Verenigde Staten.

HAAR WERK

Cindy Wright haar werken neigen naar het hyperrealisme, zijn dikwijls monumentaal groot, en gebaseerd op foto’s. Haar onderwerpen zijn portretten, stillevens of geënsceneerde voorwerpen.

Cindy Wright observeert voortdurend haar omgeving, fotografeert die en verzamelt beelden die haar kunnen inspireren: een spinnenweb, een lichtje, een dode vlieg op een vensterbank, een stuk rottend fruit. Zij verzamelt ook voorwerpen, zowel onbeduidende als originele en verontrustende (menselijke schedels bijvoorbeeld), die ooit een grote uitdrukkingskracht kunnen hebben. Ze komen niet allemaal in een kunstwerk terecht maar vormen haar basisreserve, tot op de dag dat een diepere emotie of verlangen haar naar een bepaalde compositie zal drijven. Met die compositie zal zij een precies idee vertalen door een nieuwe realiteit te geven aan de genoemde voorwerpen.

De compositie wordt gefotografeerd en vervolgens op het doek vertaald. Om het gewenste resultaat te bereiken moeten eerst allerlei technische uitdagingen worden aangegaan. Dat ontstaansproces verloopt soms snel en soms moeizaam, maar mag in geen geval zichtbaar zijn voor de toeschouwer.

In wezen benadert haar werk de fysieke materialiteit van de levende wereld en de plaats en de rol van de mens daarin. Het gaat niet alleen om menselijk leven, maar ook om de dieren-en plantenwereld en in welke rangorde de mens die werelden plaatst. Die levende wereld wordt door een biologisch vergrootglas geobserveerd: organisch materiaal, met zijn groei en ontbinding en dus zijn onherstelbare dood, wordt in het volle licht gesteld. We krijgen dus onderwerpen als lichaam, vlees, huid, dode dieren of rottend fruit te zien. Wright is gefascineerd door de wonderen die de natuur kan voortbrengen, maar ook door de voor de mens verontrustende en zelfs afstotende en onaanvaardbare beelden. Het denkbeeld van de dood is verontrustend maar verbonden met het leven.

Om haar punt te benadrukken gebruikt Cindy Wright een dubbel ‘zoom’-effect: van in de werkelijkheid meestal vrij kleine onderwerpen maakt zij een close-up in een betrekkelijk strakke kadrering, en die close-up wordt dan nog eens uitvergroot op monumentale doeken.

TRASH & TREASURE

In een tiental meesterlijke werken verkent Cindy Wright de cyclus van het leven en van de planeet. Door de uitwisseling van materie en energie met haar omgeving produceert de levende wereld zowel wonderen als afval, zij plant zich voort en sterft. Dat is karakteristiek voor het leven. De mens neemt in die cyclus een bijzondere plaats in omdat hij er altijd naar heeft gestreefd zichzelf meer te beschermen, zijn levensomstandigheden te verbeteren en langer te leven. Met behulp van de natuurlijke omgeving is de mens overgeschakeld van de eerste wilde graangewassen naar intensieve landbouw met heel veel kunstmest, van blote voeten naar het wiel en de vliegtuigen, van de beheersing van het vuur naar de kerncentrales. De resultaten zijn wonderbaarlijk, maar de machine lijkt op hol geslagen. En de begrippen wonder en afvalmateriaal zijn niet meer duidelijk, er heerst verwarring. De biodiversiteit is ingestort, de bodem en de lucht zijn vervuild, het klimaat is ontspoord. Tegelijkertijd neemt de bevolking exponentieel toe. De mens heeft het natuurlijke evenwicht zodanig verstoord dat hij het ‘afval’ van zijn eigen uitvindingen zou kunnen worden, waardoor de planeet onleefbaar zou worden.

Uit haar vroegste werken al spreekt een zekere bezorgdheid over de impact van de mens op de natuur. De tentoonstelling Trash & Treasure legt daar nog meer de nadruk op en speelt in op het groeiende bewustzijn van dat probleem. De grootste zorg van onze tijd is niets minder dan het overleven van de planeet en haar bewoners, die door het gedrag en de vooruitgang van de mens in gevaar wordt gebracht. Niet alle uitvindingen zijn echter slecht en Cindy Wright wil de aandacht vestigen op de vindingrijkheid van de mens om oplossingen te vinden, om zichzelf te redden. De uitdaging is groter dan ooit maar ze blijft optimistisch.

De tentoongestelde schilderijen zijn opnieuw kop- of muntwerken. Zij herinneren ons eraan dat alle vooruitgang de kiem van haar eigen ondergang in zich draagt, maar zij belichten ook het aanpassingsvermogen en de intelligentie van de mens.

Véronique de Limburg Stirum

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen