11.4 C
Brugge

Ventilus-hoogspanningslijn krijgt voorkeurstracé: grotendeels bovengronds met compensaties voor omwonenden

De Vlaamse Regering heeft een voorkeurstracé vastgesteld voor de Ventilus-hoogspanningslijn, die de elektriciteit van windparken op zee aan land zal brengen. Hoewel het tracé grotendeels bovengronds zal verlopen, gaat zo’n 10 kilometer ondergronds om de hinder voor omwonenden te minimaliseren.

De Vlaamse Regering heeft een besluit genomen over het tracé van de langverwachte Ventilus-hoogspanningslijn. Deze cruciale infrastructuur zal de elektriciteit van offshore windparken naar het binnenland transporteren. Uit vijf mogelijke trajecten heeft de regering gekozen voor een route die grotendeels bovengronds verloopt, met uitzondering van 10 kilometer ondergronds ter hoogte van Zedelgem, Torhout en Izegem.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir benadrukte dat het geen gemakkelijke beslissing was, maar dat de onzekerheid voor de betrokkenen moest worden weggenomen. Bovendien zullen er geen hoogspanningslijnen worden aangelegd boven kinderopvangcentra of scholen. Demir heeft de federale overheid gevraagd om een uitgebreide compensatieregeling voor bewoners en bedrijven waar de lijn bovengronds passeert.

Het tracé zal nu een openbaar onderzoek ondergaan. De nieuwe bovengrondse verbindingen bevinden zich voornamelijk langs de E403 tussen Izegem en Torhout (ongeveer 17 km) en op het grondgebied van Lendelede (ongeveer 4 km). In Zeebrugge, Zedelgem, Torhout en (deels) in Izegem wordt een ondergrondse verbinding voorzien.

Demir legde uit dat boringen in sommige gebieden niet realistisch zijn vanwege de klei in de ondergrond. Daarom kon niet het hele tracé ondergronds worden aangelegd. De Vlaamse regering heeft ook maximale stralingsnormen vastgesteld op 100 microtesla, strenger dan de Europese norm van 200 microtesla.

Omwonenden van het bovengrondse Ventilus-tracé zullen kunnen rekenen op een vergoeding, maximaal 25 procent van de woningwaarde. Details hierover zijn nog niet bekend, maar bewoners kunnen hun woning verkopen als ze dat willen. Zo niet, dan krijgen ze een compensatie. Ook bewoners die onder een bestaande lijn wonen die later versterkt zal worden, krijgen een vergoeding.

De Vlaamse regering wil in 2024 beginnen met de werken. Eerst volgt echter nog een procedure waarin verschillende partijen in beroep kunnen gaan. Het is te verwachten dat dit zal gebeuren door burgerplatformen of bedrijven langs het traject.

Minister Hilde Crevits (CD&V) gaf toe dat ze gemengde gevoelens heeft over het besluit. Hoewel ze graag had gezien dat het hele tracé ondergronds werd aangelegd, begrijpt ze dat dit technisch nog niet haalbaar is. Crevits benadrukte wel het belang van energietransitie en uitte haar begrip voor de impact op lokale besturen en gemeenten waar de werken zullen plaatsvinden.

Bart Somers, minister van Binnenlands Bestuur, verklaarde dat het besluit een technische keuze is. Hij stelde dat het soms noodzakelijk is om vanuit het algemeen belang een moeilijke beslissing te nemen, maar dat ze hopen het draagvlak zo sterk mogelijk te maken. Hij benadrukte het belang van de Ventilus-hoogspanningslijn voor de energietransitie in Vlaanderen.

Nu het voorkeurstracé is vastgesteld, breekt een spannende periode aan voor alle betrokken partijen. Zal het openbaar onderzoek leiden tot aanpassingen in het tracé of zal de Vlaamse Regering vasthouden aan haar keuze? En hoe zullen de compensatieregelingen voor omwonenden uitpakken? De toekomst zal het uitwijzen.

Hoe zal het openbaar onderzoek het uiteindelijke tracé beïnvloeden, en zullen de compensatieregelingen voor omwonenden voldoende draagvlak creëren voor dit cruciale energieproject?

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen