6.5 C
Brugge

Vlaams minister Lydia Peeters investeert ook in 2023 in mobiliteit en openbare werken in Brugge

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft haar investeringsplan voor 2023 klaar. Het overzicht van al die investeringen wordt gebundeld in het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP). Op die manier is het mogelijk de investeringen van de verschillende entiteiten op elkaar af te stemmen, de beschikbare middelen efficiënter in te zetten en het creëren van synergiën. “Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein met heel wat investeringen, zo vormen ze een belangrijke motor van onze Vlaamse economie. Ook voor de Stad Brugge staan er heel wat infrastructuur- en mobiliteitsprojecten op het programma”, zegt minister Peeters.

Door het vele overleg tussen de Vlaamse overheid en de Stad Brugge zijn er opnieuw enkele belangrijke projecten opgenomen in het ontwerp GIP 2023. Burgemeester Dirk De fauw: “We zijn bijzonder verheugd om vast te stellen dat de goede verstandhouding met minister Peeters en het vele overleg tussen onze administraties loont. We bewijzen telkens opnieuw dat we goede partners zijn die elkaar versterken om samen belangrijke projecten te realiseren.”

De belangrijkste projecten voor Brugge zijn:

• Voor het project het project R30 stationsomgeving (“Wegwerken van onveilige situaties op de R30 gecombineerd met de herinrichting van de stationsomgeving kant centrum Brugge”) wordt een eerste schijf van 16.700.000 euro voorzien. Schepen Mercedes Van Volcem: “Na de goedkeuring in de gemeenteraad van eind november van enerzijds het bestek voor deze belangrijke werken en anderzijds de samenwerkingsovereenkomst met AWV is dit opnieuw een cruciale stap voor dit dossier. Met een eerste schijf van de middelen die nodig zijn in de richting van de effectieve uitvoering kunnen we volgend jaar echt aan de slag!”
• Er wordt bij AWV voor de aanpak van de wegenis al 1.000.000 euro voorzien voor de start van fase 1 van de werkzaamheden aan Steenbruggebrug en ook voor de noodzakelijke onteigeningen om de rechttrekking van de bocht van het kanaal te realiseren en tevens voor de realisatie van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug (3.100.000 euro) is budget voorzien. Op het reservebudget is tot slot ook al 17.589.000 euro ingeschreven bij De Vlaamse Waterweg. Burgemeester Dirk De fauw: “De omgevingsvergunningsaanvraag wordt binnen enkele weken ingediend en het is dan ook belangrijk dat er al middelen voorzien zijn om te starten met fase 1 van de werken.”
• Ook voor het complex project voor de nieuwe zeesluis in Zeebrugge wordt voorlopig een totaalbudget van zo’n 24.222.000 euro ingeschreven die kunnen ingezet worden in functie van de voortgang van het traject.
Ook naar de toekomst wordt gekeken door financiële middelen te voorzien voor verschillende studies die normaliter in de loop van 2023 zullen opgestart worden. De belangrijkste zijn:
• Er is studiebudget voorzien voor diverse verkeersstudies in het noorden van Brugge. Zo wordt een budget voorzien van 300.000 euro voor de opstart van een project-MER-studie voor de ‘NX-Oost’ (dat is een haalbaarheidsonderzoek voor het verder doortrekken van de geplande NX onder de Vandammesluis)
• 600.000 euro voor de studie van het volgend wegvak in de aanpak van de R30, nl. voor het onderzoek van het segment tussen de tunnel onder ’t Zand en de Bloedput. Schepen Mercedes Van Volcem: “Ik ijver al jaren voor een aanpak van deze zone, de enige plaats waar een drukke ringweg onze binnenstad doorkruist. Ik ben dan ook blij dat het onderzoek volgend jaar kan starten over de concrete haalbare mogelijkheden daar.”
• Er wordt tevens een budget van 150.000 euro voorzien voor een studie voor de concrete aanpak van het kruispunt Spoorwegstraat aan de nieuwe groeiende scholencampussen in Sint-Michiels.

Minister Lydia Peeters: Drie kernwoorden staan steeds centraal binnen mijn beleid: fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Alle geplande investeringen dienen telkens onder één of meerdere van deze pijlers ondergebracht te kunnen worden, ook voor de Stad Brugge. Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein met heel wat overheidsopdrachten en investeringen, zo vormen ze een belangrijke motor van onze Vlaamse economie. Net daarom houden we dat hoog investeringsritme ook in 2023 aan. Door de goede samenwerking met de Stad Brugge kunnen we belangrijke stappen vooruit zetten op verschillende vlakken.”

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen