13.2 C
Brugge

We staan voor een hete herfst, met stikstof, Ventilus en energiedossier

Het tekort zal volgens de jongste schatting van de SERV minstens 1,7 miljard euro bedragen in 2023. Dat cijfer gaat uit van ongewijzigd beleid, maar in september start de regering aan de begrotingsbespreking voor 2023. Op 26 september wordt het resultaat van die oefening voorgesteld in de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon voor het parlement.

Meer kinderbijslag of herziening stikstofakkoord

Alvast CD&V heeft al heel vroeg duidelijk gemaakt wat het bij die bespreking uit de brand wil slepen. Het Groeipakket, de vroegere kinderbijslag, moet omhoog. De regering besloot vorig jaar om het basisbedrag jaarlijks niet meer met 2  %, maar met 1  % te indexeren en dat wil CD&V teruggeschroefd zien.

Bronnen wijzen erop dat CD&V zal moeten kiezen: budget voor de kinderbijslag of budget voor een herziening van het stikstofakkoord. Eerder dit jaar besloot de regering dat een veertigtal rode landbouwbedrijven tegen 2025 verplicht moeten sluiten. Het gaat om bedrijven die door de combinatie van hun ligging met hun uitstoot een belangrijke impact hebben op de natuur in hun omgeving. Een hele reeks andere landbouwbedrijven moet zwaar investeren om open te kunnen blijven.

Tegen het ontwerpakkoord werden bijna 19.000 bezwaarschriften ingediend. CD&V heeft traditioneel een sterke binding met de landbouwers en koos met Jo Brouns een nieuwe minister die met zijn lokale achtergrond een grote affiniteit heeft met de sector. Brouns wil rekening houden met de bezwaren. “Ik ga de 19.000 bezwaarschriften die zijn binnengekomen grondig bekijken samen met minister Demir”, zei hij op 25 augustus in een interview met Het Laatste Nieuws. En: “De doelstellingen qua stikstofreductie moeten we halen, maar over de weg ernaartoe is een debat nodig – mét de boeren.”

Björn Rzoska van Groen hoopt dat CD&V haar eisen rond het Groeipakket niet zal moeten inslikken voor een herziening van het stikstofakkoord. “Na het heikele parcours van voormalig minister van Welzijn Wouter Beke zal de nieuwe minister, Hilde Crevits, toch met iets moeten kunnen uitpakken”, analyseert hij.

Als de regering de aanbevelingen van de onderzoekscommissie rond de kinderopvang wil opvolgen, moet er ook in die sector geld op tafel komen. “Het aantal kinderen per begeleider moet omlaag”, zegt Hannes Anaf. “Ik blijf het ook absurd vinden dat we het normaal vinden dat er voor elk kind een plaats op school wordt gegarandeerd, maar niet in de kinderopvang.”

Ventilus boven of onder de grond?

Een ander mijnenveld voor CD&V is Ventilus. Die nieuwe hoogspanningslijn in West-Vlaanderen moet de offshore-windenergie aan land krijgen, maar stuit al jaren op protest in een reeks gemeenten. De burgemeesters van de betrokken gemeenten en een aantal actiegroepen ijveren ervoor de leidingen ondergronds te trekken. Maar dat is volgens de aangestelde intendant, Guy Vloebergh, zo goed als onmogelijk. Hij geeft in zijn rapport duidelijk de voorkeur aan een bovengrondse leiding.

De beslissing werd in juli, bij de laatste ministerraad voor het reces, opnieuw uitgesteld. Er werden deze zomer nieuwe bilaterale gesprekken gevoerd met de betrokken burgemeesters, die zicht kregen op extra flankerende maatregelen. Een definitieve beslissing komt er in september, beloofde minister-president Jambon in juli. “De parlementaire meerderheid voor een bovengrondse oplossing is er, wat heeft CD&V nog nodig om de bocht te maken?”, vraag Rzoska zich af.

Minister Hilde Crevits: Constructief overleg met burgemeesters. Iedereen akkoord met doelstellingen, energie moet zo snel mogelijk aan land. Nood aan stralingsnormen & systeem om straling te meten in heel Vlaanderen. Er komt dubbelcheck op mogelijke technologie, gemeenten mogen experten aanreiken.

En dan is er nog de energiefactuur

Een dossier dat alle regeringen van het land na de zomer op hun bord zullen krijgen is de energiefactuur. “Toch verbazingwekkend dat we hier deze zomer de Vlaamse Energieminister noch de minister-president over hebben gehoord”, vindt Chris Janssens van Vlaams Belang. “Er lijkt geen enkele sense of urgency te bestaan over de drama’s die deze winter worden verwacht.”

Ook Vlaanderen heeft hier immers een invloed, met een reeks eigen heffingen op de afrekening voor gas en elektriciteit. De regering besloot eerder dit jaar al om de komende 10 jaar 1,2 miljard euro minder groenestroomcertificaten uit te betalen aan grote investeerders. Daardoor kan de factuur een beetje omlaag.

“Energieminister Zuhal Demir voert steeds aan dat ze al meer voor de factuur heeft gedaan dan de federale minister, maar er is nog veel marge”, vindt Rzoska. Zo worden de steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en het energiefonds gefinancierd met heffingen op de factuur.

En ook nog een watercrisis?

Op de iets langere termijn loert volgens milieuverenigingen na de energiecrisis en de stikstofcrisis een watercrisis om de hoek. Vandaag wordt de Europese kwaliteitsnorm slechts in één van de 195 Vlaamse waterlopen gehaald. Tegen 2027 zouden in principe alle waterlopen moeten voldoen, maar dat is niet meer haalbaar. Een gerechtelijke uitspraak zou tot een blokkering van nieuwe economische activiteiten kunnen leiden, net zoals in Nederland – en ei zo na in Vlaanderen – gebeurde met stikstof.

Chris Janssens wijst tot slot nog op het lerarentekort, dat onze onderwijskwaliteit nog verder onderuit kan halen. “De huidige maatregelen tegen het tekort lijken weinig zoden aan de dijk te zetten. Het stelsel van vaste benoemingen moet worden hervormd om meer vrijheid te creëren, de planlast moet omlaag en zij-instromers moeten meer anciënniteit kunnen meenemen”, vindt de Vlaams Belanger. “De combinatie van het lerarentekort met het eindtermendebat zal alvast voor een warme 1 september zorgen”, besluit hij

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen