5.4 C
Brugge

Werken Steenstraat starten

Vanaf 7 november start APK Wegenbouw uit Langemark met enkele werkzaamheden in de Steenstraat.

Welke werkzaamheden?

•   omvormen van de parkeerplaatsen tot laad- en loszones aan de kant van de pare huisnummers;

•   plaatsen van fietsnietjes als bijkomende fietsenstallingen;

•   realiseren van een aantal groenzones (aan de huisnummers 84, 78, 48, 42, 34, 24 en 16);

•   verwijderen van de bushokjes aan de Sint-Salvatorkathedraal en het omvormen van deze zone tot groenzone (plaatsen boombank, aanbrengen bloeiende vaste planten, verwijderen van de boomroosters om de bomen meer groeiruimte te geven);

•   wegnemen van 8 duo-staanders op de Markt ter hoogte van de Burger King.

Aanleiding werkzaamheden

– Meer groen in de Steenstraat

In Brugge is een vierde van de oppervlakte verhard. Dit betekent dat de bodem door bebouwing of een niet-waterdoorlatende laag beton, asfalt of betegeling is afgesloten. Water kan niet altijd of onvolledig doordringen en dat zorgt voor een dubbel probleem:

•   bij hevige regenval zorgt het afstromende regenwater voor een overbelasting van de riolen met overstroming tot gevolg;

•   regenwater kan onvoldoende in de bodem dringen waardoor de grondwaterreserves in periodes van droogte en hitte te snel op geraken.

Deze problemen kunnen onder meer worden opgelost door ontharding en dus door waar mogelijk de bestaande verharding weg te nemen. De Stad draagt zo mee zorg voor het klimaat.

– Meer laad-en loszones voorzien

Onder het Koning Albert I-park werd de parking Centrum Zand uitgebreid met 635 parkeerplaatsen. Door deze toegenomen capaciteit was het mogelijk om de 12 resterende parkeerplaatsen op de as Zuidzandstraat – Steenstraat om te vormen naar extra laad- en loszones, groenzones en fietsenstallingen.

– Wijziging bushalte

Omdat sinds 1 november 2022 geen bussen van De Lijn meer door de Steenstraat rijden (onder meer omwille van het autovrije karakter van de straat elke dag van 13.00 tot 18.00 uur) wordt de halteplaats in de Steenstraat verplaatst naar het Sint-Salvatorskerkhof.

Wanneer vinden deze werkzaamheden plaats?

De werkzaamheden starten op 7 november en het einde is voorzien op 16 december (inclusief verhardingstijd van de heraangelegde zones).

De werkzaamheden kunnen vertraging oplopen door slecht weer of technische problemen.

Verkeersverloop

Tijdens de werkzaamheden staan er voertuigen en kranen op de rijweg in de Steenstraat. Hierdoor is er geen verkeer mogelijk tijdens de werkuren (tussen 9.00 en 16.00 uur) en dit tot en met 9 december. Tussen 9 en 16 december harden de heraangelegde zones uit.

Het verkeer volgt een omleiding via de Zuidzandstraat, het Sint-Salvatorskerkhof, de Heilige-Geeststraat, de Gruuthusestraat, de Dijver en verder.

Er geldt stilstaan- en parkeerverbod in de Steenstraat. Laden en lossen kan niet tussen 9.00 en 16.00 uur. Hulpdiensten behouden doorgang in de Steenstraat. Voetgangers en fietsers, met de fiets aan de hand, kunnen via het voetpad de werkzaamheden passeren.

De Wollestraat is bereikbaar via de Mariastraat en de Oude Burg. De Zilverstraat blijft bereikbaar.

De Kemelstraat wordt doodlopend op de Steenstraat. De toelevering van de handelszaken op het Simon Stevinplein gebeurt eveneens via het Sint-Salvatorskerkhof, de Heilige-Geeststraat en Mariastraat.

De Lijn

De bussen van De Lijn volgen de omleiding via het Sint-Salvatorskerkhof, de Heilige-Geeststraat, de Gruuthusestraat, de Dijver en verder. Voor meer informatie: De Lijn: 070 220 200.

Huisvuil

De ophaling van het huisvuil in de Steenstraat is verzekerd aangezien hier een avondophaling van toepassing is.

Meer info

Openbaar Domein – 050 44 85 85 – openbaardomein.centrum@brugge.be

Welk groen komt er in de groenzones?

De groenzones krijgen na de aanleg een voorlopige beplanting. De definitieve beplanting komt er in 2023.

Plan ter inzage

Bewoners kunnen het plan inkijken op www.brugge.be/centrum bij ‘werkzaamheden en projecten’, bij ‘Steenstraat: ontharding, laad- en loszones, fietsnietjes’.

Zuidzandstraat

In het voorjaar van 2023, na openstelling van de Mariastraat/Mariabrug, gebeurt een herbestrating van de Zuidzandstraat in combinatie met de inrichting van een aantal groenzones en het aanbrengen van fietsenstallingen.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen