woensdag, augustus 17, 2022
18.6 C
Brugge

West-Vlaanderen krijgt net onvoldoende op het leegstandsrapport

Het leegstandsrapport van Locatus komt met een minder goed rapport voor West-Vlaanderen. De leegstandscijfers in West-Vlaanderen stijgen licht ten opzichte van vorig jaar. Het Belgisch rapport daarentegen is iets rooskleuriger. Voor het eerst sinds de start van de metingen is een minieme daling op te merken: 0,2 procentpunten in de positieve zin. “Er is nog veel werk aan de winkel om de leegstandscijfers drastischer omlaag te krijgen en om de noodzakelijke versterking van onze kernen te realiseren”, zegt Robert Schaut, directeur a.i. van UNIZO West-Vlaanderen.

In het rapport wordt een onderscheid gemaakt tussen steden/gemeenten met meer dan 100.000 inwoners, tussen 50.000-100.000 inwoners en minder dan 50.000 inwoners. In onze provincie valt enkel Brugge onder de eerste categorie. Onze provinciehoofdstad doet het opmerkelijk beter dan het West-Vlaams gemiddelde. Brugge is daarnaast ook de beste centrumstad van België op vlak van leegstand.

Algemene tendensen

Over de ganse provincie zijn een aantal algemene tendensen te zien. Zo gaan quasi alle kuststeden erop vooruit. Concreet wil dat dus zeggen dat er minder leegstand is in de kuststeden. Enkel Oostende gaat jaar na jaar achteruit. Daar beginnen de alarmsignalen te klinken, ondanks de goeie werking van het Economisch Huis. Een andere duidelijke tendens is dat het Zuiden van West-Vlaanderen het opvallend minder goed doet dan vorig jaar. Enkel Kortrijk krijgt een duidelijk positief rapport dit jaar. “Dat heeft zonder twijfel te maken met de intensiteit waarmee de dienst economie zaken behandelt. Daarnaast zet de stad ook heel hard in op citymarketing. Dat werpt duidelijk vruchten af”, zegt Robert Schaut, directeur a.i. van UNIZO West-Vlaanderen.

Andere regio’s blijven vrijwel status quo. “Het blijft voor lokale besturen wel belangrijk om de leegstandscijfers met argusogen te bekijken”, benadrukt Robert Schaut. “Een bepaald aantal procent leegstand is op zich goed voor een stad of gemeente. Dat zorgt ervoor dat starters de kans krijgen om zich te vestigen. Daarnaast zorgt het ook voor een variatie in aanbod.”

Dit vraagt UNIZO West-Vlaanderen

UNIZO West-Vlaanderen pleit ervoor om  handelspanden in te vullen met andere functies. Dat sluit aan bij het door UNIZO gepropageerde model van de ‘bedrijvige kernen’.  De lokale besturen dragen hierin een belangrijke rol en verantwoordelijkheid. Maar het is aan de Vlaamse overheid om daarbij de nodige ondersteuning en houvast te geven. De ondersteuning kwam er al, onder meer met de inzet van zogenaamde ‘Profploegen’. Een initiatief dat kan rekenen op het enthousiasme en de steun van UNIZO West-Vlaanderen. “We kijken enorm uit naar de resultaten van die Profploegen. Ongetwijfeld zullen die resultaten inspirerend werken voor andere steden en gemeenten”, zegt Robert Schaut.

“Daarnaast pleit UNIZO al even voor het invoeren van een zogenaamde ‘winkelshift’, naar analogie met de ‘bouwshift’, waarbij geen nieuwe grootschalige winkeloppervlaktes buiten de centra meer worden vergund en waarbij zelfs een uitdoofbeleid wordt gevoerd waar dat kan. De winkelconcentraties die in het verleden nog werden toegestaan op bedrijventerreinen, kunnen zo een reconversie krijgen naar hun oorspronkelijke bestemming en dus alsnog echte kmo-zones worden”, besluit Robert Schaut, directeur a.i. van UNIZO West-Vlaanderen.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen