vrijdag, juli 1, 2022
17.9 C
Brugge

Zwankendamme zal nooit meer hetzelfde zijn

Zwankendamme maakt zich op voor een opwaardering van de deelgemeente als nooit te voren. Vier gebieden worden aangepakt: de buffer ten westen gelegen van de deelgemeente van Brugge, de oostelijke buffer, de Lisseweegse Steenweg tussen huisnummer 114 en 244, en Wulfsberge tussen de Lisseweegse Steenweg en de Lisseweegse Vaart. “Een ongelooflijk groene buffering van het gebied met een opwaardering voor de steenweg en het speelplein: Zwankendamme wordt in de watten gelegd. Met daarbij dat beide buffers goed zijn voor maar liefst 6.000 vierkante meter groene aanplantingen”, zegt schepen van Openbaar Domein en Groen en Financiën, Mercedes Van Volcem, met trots. Vanavond werden de plannen voorgesteld aan de buurt.

4 projecten

Beide buffers bieden heel wat troeven aan de streek: 6.000 vierkante meter aanplanting van streekeigen bomen en struiken. Maar ook nieuwe wandellussen worden gecreëerd in beide buffers. “De wandelpaden zullen toegankelijk zijn, maar ook heel wat rustpunten zullen deel uitmaken van de wandelpaden voor een groene verpozing tussendoor. De buffers zullen een waardevol gebied zijn voor de bezoekers en de inwoners van Zwankendamme maar ook voor de dieren die er zullen grazen en kunnen spelen met de nieuwe veilige afgesloten hondenloopweide die we er introduceren”, aldus schepen Van Volcem.

De Gaarlemstraat startte al in 2021 met de aanleg. Het speelpleintje wordt afgewerkt begin april en kan dan geopend worden. De Lisseweegse Steenweg en Wulfsberge krijgen een nieuwe riolering maar ook de bovenbouw wordt aangepakt: veiliger, groener en duurzaam.

“In totaal zijn de vier projecten goed voor een investering van om en bij de 2,5 miljoen euro. Het speelplein in de Gaarlemstraat en Doornweg bedraagt daarbij 260.000 euro, beide buffers zijn samen in overleg met VLM goed voor 1,2 miljoen euro, voor de aanpak van de Lisseweegse Steenweg en Wulfsberge mag er gerekend worden op 1 miljoen euro waarvan 180.000 euro stadsaandeel”, klinkt het bij schepen Van Volcem.

  1. Zwankendamme Oost

Waar?

Enkele gronden tussen de glasfabrikant AGC en de Lisseweegse Steenweg die niet gebruikt worden zouden een groene en tegelijkertijd sociale invulling krijgen. Stad Brugge neemt de taak op zich om de oostelijke buffer in Zwankendamme aan te leggen. De Buffer ten oosten van Zwankendamme zou de verbindingsplaats worden tussen de westelijke buffer, het volkstuinencomplex en het nabijgelegen wandel- en fietspad.

Historisch Permanent Grasland

“Van de gronden zijn er deels enkele percelen beschermd als Historisch Permanent Grasland. Die worden uiteraard niet aangepakt. De gronden zullen afgeschermd worden door klappoortjes en zullen volledig omheind worden voor schapen en andere grazers. Een groot deel van het weiland wordt bewaard, zo ook de vijver en de gracht op de gronden. In de andere zones van de oostelijke buffer plannen we een wandelweide en hondenloopweide. We voorzien ook een picknickzone en heel wat bomen en beplantingen. Wandelpaden zullen je langs dat alles heen loodsen. Door te variëren in de bomen die aangeplant zullen worden, zullen insecten, vogels en ook kleine zoogdieren aangetrokken worden ”, zet schepen Van Volcem uiteen.

Hondenloopweide

De hondenloopweide zal zich situeren in het oosten van de gronden en zal zo toegankelijk mogelijk opengesteld worden. Er komt een extra ingang langs de Lisseweegse steenweg omdat bezoekers met honden niet in de weides zullen mogen met de schapen. Dat zou de dieren te veel stress bezorgen. “De stad wil de hondenloopweide graag realiseren maar we moeten toestemming krijgen van OVAM alsook een vergunning omdat de zone permanent erkend grasland is”, geeft schepen Van Volcem aan.

Er worden een vuilbak en picknickbank voorzien aan de hondenloopweide. “Ook mensen met een rolstoel of kinderwagen zullen gemakkelijk het domein kunnen bezoeken. Op een zo natuurlijk aanvoelende manier zal de site beheerd en gebruikt kunnen worden. Door de grazers zal het domein weinig tot geen onderhoud vragen”, benadrukt Van Volcem.

Timing

De uitvoering van de werken zijn voorzien voor de tweede helft van 2022 en de eerste helft van 2023.

  • Zwankendamme West

Waar?

 Tussen het Lisseweegs Vaartje, de glasfabrikant AGC en de geluidsberm komt de westelijke buffer van Zwankendamme. De plannen voor dit gebied werden al jaren geleden besproken en er werd rond de tafel gezeten met de betrokken partijen en de buurt.

Wat?

“In het vroegere weiland wordt een deel bebost en zullen we een wandelpad plaatsen. De poelen in het gebied en een groot deel van het weiland zal blijven zoals het nu is. Er worden echter over het ganse gebied 4500 vierkante meter struiken en bomen aangeplant. Het wordt een prachtig gebied om in te wandelen en te verpozen in de schaduw van bomen”, klinkt het bij Van Volcem. De wandelpaden worden opnieuw zo aangelegd dat iedereen gebruik kan maken van het wandelnetwerk, ook minder mobiele mensen.”

Oevers

Een belangrijk onderdeel van de werken in de westelijke buffer zijn de aanpak van de oevers van het Lisseweegs Vaartje. “De oever zal zo ingericht worden dat het aantrekkelijk wordt voor planten en dieren om te groeien maar ook te drinken. Een belangrijk onderdeel van de werken in deze bufferzone is de heraanleg van de oevers van het Lisseweegs Vaartje”, haalt de schepen aan.

Door de aanleg van de zacht hellende oevers zal er een glooiende overgang zijn van water naar weiland: een prachtige overgang van water naar groen. De oever aan de kant van de tuinen is op sommige plaatsen niet meer in goede staat “De conclusie is dat we de volledige oever onder handen nemen en niet alleen een esthetische oplossing brengen, maar ook de oevers duurzaam en stabiel aanleggen en versterken”, aldus Van Volcem.

De gronden in de westelijke buffer werden in het verleden gesaneerd. Ze mogen nu aangewend worden voor hooiland. “De grondwaterstand is vrij hoog in de buffer door het dichtgelegen Lisseweegs Vaartje. Verhoogde vlonderpaden zullen de toegankelijkheid van het gebied verzekeren”, stipt de schepen aan.

Timing

De werken zullen uitgevoerd worden in verschillende fases. In de tweede helft van 2022 zal er definitief ontwerp voor het gebied komen. In 2023 zal er gestart worden met de uitvoering van de werken. Na de eerste fase van de werken dus begin 2023 zal de nieuwe wandelzone onmiddellijk in gebruik kunnen genomen worden door de buurt. 

  • Speelplein Gaarlemstraat

Dit voorjaar mag de Gaarlemstraat zijn nieuw speelplein inwijden. De werken startten in het najaar van 2021. Voorlopig is het nog even wachten op betere weersomstandigheden om de gietrubberen ondergrond van het speelplein aan te leggen. “Met de stad Brugge investeren we in ontmoetingsplaatsen waar alle generaties elkaar kunnen vinden. En het speelpleintje in Zwankendamme is echt een topuitvoering: sociale zuurstof voor de volledige buurt”, klinkt het bij schepen van Openbaar Domein en Financiën Mercedes Van Volcem.

Buitensport

Wie in de buitenlucht wil sport zal zeker zijn gading vinden op het speelterrein: op de bestaande asfaltvlakte wordt een basketbalring voorzien, daarnaast is er een klein skatepark geplaatst. De plaatselijke voetballiefhebbers kunnen rekenen op een pannavoetbalarena, een afgesloten open lucht voetbalruimte. De sportruimte maakt de ideale gelegenheid om ook een ‘hangplek’ in te richten voor jongeren.

Petanque

Voor de iets jongere generatie zijn twee speeleilanden aangelegd met als uitblinkers: een piramidenet en korfschommel. Ook een speeltoestel met glijbaan maakt het speelplein af. De speelterreinen zijn op een natuurlijke wijze met bomen afgebakend worden.

“Niet alleen lokale jongeren en kinderen krijgen er allerlei speeltuigen en speelmogelijkheden, maar ook de lokale petanquevereniging mag zich in de handen wrijven. Naar aanleiding van een vraag van uit de vereniging werd het petanqueterrein uitgebreid naar 10 in plaats van de vroegere 7 banen. Bij heraanleg van die publieke ruimte is het belangrijk om betrokkenen te integreren in het ontwerpproces, zodat ook zij kunnen mee bepalen. Dat is ook bij het ontwerp voor Zwankendamme gebeurd”, stelt Van Volcem sterk.

Om de zichtbaarheid te verhogen werd een nieuwe toegang naar het multifunctioneel lokaal aan de zijde van de Doornweg gerealiseerd naast de school. Dit pad werd aangelegd in een ecologisch polymeer-gebonden verhardingsmateriaal om de verstoring in de wortelzone van de bestaande populieren tot een minimum te herleiden. Het toegangspad vanaf de Gaarlemstraat bestaat uit okerkleurige beton met daarnaast openbare verlichting en sluit aan op het pad naar het parochiaal centrum.

Met zorg voor de wortels van de bestaande populieren werd in een ecologisch polymeer-gebonden verhardingsmateriaal het pad vanaf de Doornweg. Het toegangspad uit okerkleurige beton vanaf de Gaarlemstraat sluit aan op het pad naar het parochiaal centrum.

Waterinfiltratie

Er wordt ook geanticipeerd om hevigere regenbuien op te vangen. Aan de verharde oppervlaktes werd een wadi geïntegreerd. Het filtersysteem zal water bufferen en afleiden naar de riolering. Die strook wordt omringd door oeverplanten die het water kunnen helpen verteren. De uitgekofferde grond werd gebruikt voor de aanleg van een talud als natuurlijke barrière tussen de speeleilanden en de rijweg.

Het schoolgebouw is door groene aanplanting afgeschermd van het pleintje en ook aan het polyvalent zaaltje zorgt de natuur voor afscherming. Onder de populieren die nu al in het parkje staan, zullen bloembollen de schaduw opleuken. Het terrein krijgt er ook nog eens 3 hoge bomen bij. “Groen, speelruimte, sociale ontmoetingsruimte: dat vat de nieuwe aanpak van het speelplein samen. Ik hoop dan ook vurig dat de hernieuwde ruimte de buurt deugd mag doen”, sluit de schepen af.

  • Lisseweegse Steenweg en Wulfsberge

Waar?

Een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd in de Lisseweegse Steenweg tussen huisnummers 114 en 244 en in Wulfsberge tussen de Lisseweegse Steenweg en de Lisseweegse Vaart, maar ook de volledige bovenbouw wordt aangepakt.

Wat?

Een eerste gedeelte tussen de Lisseweegse Steenweg ter hoogte van huisnummer 244 tot Wulfsberge zal voorzien worden van een rijwegbreedte van 5,10 meter. “Zo blijft het mogelijk om op één zijde op de rijweg te parkeren en aan de andere kant van de weg op de parkeerstrook. Noodzakelijk: wat er is een hoge parkeerdruk ter plaatse. Aan beide zijden van de weg is een trottoir voorzien van 1,50 meter: de toegankelijkheid voor iedereen is op die manier gegarandeerd”, aldus Van Volcem.

In het tracé Wulfsberge en Lisseweegse steenweg richting kerk is de wegbreedte voorzien op 5,20 meter, aangezien deze in uitzonderlijke omstandigheden kan dienst doen als omleidingsweg.

“In Wulfsberge is de middengeleider verwijderd. De hierdoor vrijgekomen ruimte verschuiven we volledig naar de kant van het pleintje zodat we hier meer mogelijkheden tot vergroening hebben. De parkeervakken op het pleintje voorzien we in grasdallen om het groene karakter te versterken”, aldus Van Volcem.

Oversteekplaatsen worden toegankelijk voor mindervaliden drempelloos aangelegd. 

“In totaal komen er in het project 28 bomen en zal er 520 vierkant meter groen voorzien worden. Een groenere aanblik van de straat is dus zeker”, zegt Van Volcem. Ter hoogte van het pleintje zal de rijwegverharding afgestemd worden op het pleintje en de aangrenzende trottoirs zodat hier een pleingevoel gecreëerd wordt.

Timing

De infrastructuurwerken zullen starten eind dit jaar. Het einde van de werken in de Lisseweegse Steenweg en Wulfsberge worden afgewerkt eind 2023.

Ben je al mee met dit?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Ook dit moet je lezen